Aktuality

Energetický klastr České asociace oběhového hospodářství – aktuální okruh působnosti

Činnost energetického klastru ČAObH se v posledním období zaměřila v první řadě na hledání pragmatického řešení problematiky energetického využívání již dále materiálově nevyužitelných odpadů, a to jednak v souvislosti s plánovaným odklonem odpadů ze skládek a vzrůstající mírou požadované recyklace zejména komunálních odpadů, a jednak jako dílčí příspěvek ke zvýšení diverzity tuzemských zdrojů pro energetické využití. Energetický klastr připravil rámcový […]

Aktuality

Klastr obaly České asociace oběhového hospodářství – jakými postupy řeší své úkoly

Právě na činnosti Klastru obaly ČAObH je zřetelně vidět důvod vzniku a doložení obecně využívané autonomie všech klastrů ČAObH. Kromě velkých firem, které nakládají s obalovými odpady,  se v něm unikátním způsobem sešli návrháři nových obalů, a této  neformální odborné platformy využívají ke komunikaci s technology třídících a hlavně recyklačních linek. Je to k nevíře, že i přes záplavu různých […]

Aktuality

Petr Špičák je předsedou výkonného výboru ČAObH

Výkonný výbor České asociace oběhového hospodářství si zvolil do svého čela Mgr. Petra Špičáka, zástupce členské společnosti Recovera Využití zdrojů a.s. ze skupiny Veolia. Petr Špičák přispíval k činnosti asociace již dříve díky své dlouholeté odbornosti z odpadového hospodářství, které zná jak z pohledu státní správy, kde působil na ČIŽP, tak i z pohledu soukromého sektoru. Z […]

Aktuality

Uhlíkové clo, tzv. CBAM

Emisní povolenky jsou téma, které již několik let hýbe ekonomikou členských zemí EU. Od letošního října již začíná období, kdy importéři do EU budou muset doložit, za jakých emisních nákladů vyrábějí dovážené komodity, jako jsou železo, ocel, hliník, cement, hnojiva nebo elektřina. Následně od ledna 2026 začnou dovozci platit tzv. uhlíkové clo.   Jaké jsou […]

Aktuality

Stanovisko ČAObH k záměru MŽP připravit zákon o povinném zálohování PET lahví

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo svůj záměr do konce roku 2023 připravit zákon, který za stát, nikoli za jednotlivé podniky či municipality bude garantovat splnění evropských cílů v oblasti nakládání s obalovými odpady (dále PPWR).   Jeho platnost bude patrně od roku 2025. Jde o velmi složitý úkol, kdy půjde o definování ze strany MŽP ČR kompetencí operátora systému povinného […]

Aktuality

Nově představený vládní Ozdravný balíček

V nově představeném Ozdravném balíčku navrhuje vláda „…přesunout do základní sazby DPH (21 %) sběr, přepravu a skládkování komunálního odpadu..„ČAObH potvrzuje, že toto zvýšení DPH je dalším signálem k odklonu odpadů ze skládek. Pokud to tak skutečně nakonec bude, v krátko i střednědobém výhledu reforma veřejných financí přispěje k rozvoji cirkulární ekonomiky v ČR a její podstaty: lepší využívání surovinových […]

Aktuality

FEAD vyzývá k uznání činností přeměny odpadu na energii v environmentální taxonomii EU pro udržitelné investice

FEAD, Evropská asociace odpadového hospodářství, zastupující soukromý průmysl nakládání s odpady a zdroji v celé Evropě, vítá příležitost vyjádřit se k environmentální taxonomii EU a ambici EU řídit investice k dosažení jejích cílů v oblasti klimatu a životního prostředí. EU je v celosvětovém čele boje proti změně klimatu a nejambicióznějších právních předpisů v oblasti životního […]

Aktuality

Má-li se obec chovat s péčí řádného hospodáře, měla by přenést na občana odpovídající výši nákladů za likvidaci odpadu

Sněmovna minulý týden projednala pozměňovací návrh k vládní novele o místních poplatcích. Navrhující poslanci různých koaličních stran se posunutím maximální možné výše poplatků za odpady snaží zohlednit inflaci, ceny energií i rostoucí skládkovací poplatek. Pokud vládní návrh zákona projde legislativním procesem, předpokládá se jeho účinnost od 1. ledna 2024. „Česká asociace oběhového hospodářství léta trvá […]

Aktuality

Příprava Vyhlášky o přechodu odpadní biomasy mimo režim odpadů

Oblast bioodpadů a nakládání s nimi je významná z mnoha důvodů environmentálních i ekonomických. Proto Česká asociace oběhového hospodářství připravuje svůj vlastní návrh vyhlášky, která k dnes již dokončované „Vyhlášce o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem“ (krátce „Vyhlášce TAP“) doplní tuto oblast. Ukládat bioodpady na skládky je jednak drahé pro původce (většinou […]

Aktuality

S Mirkem Topolánkem o cirkulární ekonomice

Dali jsme našemu podcastu nový název #ZACYKLENO a pozvali k povídání o cirkularitě Mirka Topolánka. Jak vidí taxonomii EU, proč tak dlouho trvá ukončit skládkování, co potřebuje recyklační průmysl a jak zoufale chybí dopadové studie přijímaných směrnic. Poslechněte si: https://bit.ly/3A62ZhZ. Natáčeli jsme v udržitelném prostoru Green Table v pražském Florentinu s Petrem Špičákem. „Je to návrat ke kořenům,“ shodli […]

Aktuality