Aktuality

Ekomodulace, obaly a recyklace

Kateřina Kodadová v rozhovoru s Vratislavem Jandou Nestlé: Ekomodulace je drahá, ale jsme připraveni platit a nadále obaly inovovat.  Co je to ekomodulace? Jak funguje a nakolik přispěje tenhle nový nástroj k vyšší recyklovatelnosti obalů? Může ekomodulace samotná radikálně změnit design obalů? V dalším podcastu ČAObH se dostaneme dokonce k udržitelnosti golfu, ale především je to povídání o […]

Aktuality, Podcast

Foodwaste a plýtvání potravinami

Kateřina Kodadová v rozhovoru s Jakubem Mastíkem Na rozjezd nového roku jsme zvolili povídání s Jakubem Mastíkem, zakladatelem firmy NAVZDORY. Jakub se věnuje v poslední době tzv. eco cateringu, což je skvělý koncept, který pozitivním a prý i jedlým způsobem ukazuje na problematiku plýtvání potravinami. Jakub a jeho tým totiž vaří na nejrůznějších akcích z potravin, které by se nespotřebovaly, […]

Aktuality, Podcast

Skrytý detail zálohování PET lahví

Kateřina Kodadová v rozhovoru s Pavlem Březinou Problémem systému zálohování PET lahví, jak jej prosazují velcí hráči jako je Mattoni nebo Kofola je ten, že by měl být povinný, a tedy plošný. O tom, co by zavedení povinného systému znamenalo pro spotřebitele, pro obce a pro životní prostředí hovoří v rozhovoru Kateřina Kodadová s Pavlem Březinou, […]

Aktuality

Skrytý detail zálohování PET lahví

Kateřina Kodadová v rozhovoru s Pavlem Březinou Problémem systému zálohování PET lahví, jak jej prosazují velcí hráči jako je Mattoni nebo Kofola je ten, že by měl být povinný, a tedy plošný. O tom, co by zavedení povinného systému znamenalo pro spotřebitele, pro obce a pro životní prostředí hovoří v rozhovoru Kateřina Kodadová s Pavlem Březinou, […]

Aktuality, Podcast

SKVĚLÁ RECYKLOVATELNOST OBALU NEMUSÍ BÝT NUTNĚ IDEÁLNÍ

Jaká je uhlíková stopa potravin a obalů, či jak má vypadat klimaticky optimální obal, byly hlavním tématem diskuse skupiny odborníků INICIATIVA21. test Pracovní skupina odborníků INICIATIVA21 je organizována Českou asociací oběhového hospodářství (ČAObH) www.caobh.cz. Je složena ze zástupců výrobců potravin či drogistických a kosmetických výrobků, mezi než patří například Nestlé, Madeta, Olma, Danone, Procter & […]

Aktuality

Návrh vyhlášky MŽP o tuhých alternativních palivech (TAP)

Naší snahou je ve smyslu principů cirkulární ekonomiky oproti prostému uložení odpadů na skládku využít odpad energeticky, kdy VEP – vedlejší energetické produkty (hlavně škvára) – jsou pak využitelné např. ve stavebnictví. Jde tedy o uzavření onoho pomyslného kruhu – nic se nestává odpadem… Další výhodou je, že energetické využívání k tomu vhodných odpadů umožní […]

Aktuality

VET – auditní dotazník Zelené zadávání k revizi

Auditní dotazník pro ověření vlastního environmentálního tvrzení dle normy ČSN EN ISO 14021 Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II) a podle požadavků normy ČSN EN 15343 Plasty – Recyklované plasty – Sledovatelnost a posuzování shody při recyklaci plastů a stanovení obsahu recyklovaného materiálu VET_auditní dotazník Zelené zadávání k revizi.docx

Aktuality