KLASTRY

Klastr stavebnictví

Propojuje aktéry od výrobců stavebnin a stavebních hmot přes stavební firmy, subjekty zajišťující sběr a recyklaci stavebních a demoličních odpadů až po odborníky v oblasti recyklace a odpadů, kteří vědí, co se ve výsledku dá zrecyklovat, a co ne.

Více informací

Klastr obaly

Hledá nejen recyklovatelné funkční obaly, ale celý uzavřený cyklus a postupy, jak získat takový recyklát, který by dokázal ekonomicky konkurovat virgin materiálu. Pomoci by měl i právní rámec a ekonomické nástroje na podporu recyklace.

Více informací

Klastr energetika

Aktivuje zástupce energetiky, aby společně hledali řešení k udržitelným energetickým technologiím v odpovědi na aktuální energetickou a klimatickou situaci, vyjadřuje se k legislativnímu procesu a podporuje energetické využití odpadů, které nelze využít materiálově.

Více informací