Aktuality

17. 5. 2023

Nově představený vládní Ozdravný balíček

V nově představeném Ozdravném balíčku navrhuje vláda „…přesunout do základní sazby DPH (21 %) sběr, přepravu a skládkování komunálního odpadu..
ČAObH potvrzuje, že toto zvýšení DPH je dalším signálem k odklonu odpadů ze skládek.

Pokud to tak skutečně nakonec bude, v krátko i střednědobém výhledu reforma veřejných financí přispěje k rozvoji cirkulární ekonomiky v ČR a její podstaty: lepší využívání surovinových a energetických zdrojů.  Jednoduše řečeno místo drahého nakupování v zahraničí získáme surovinové a energetické zdroje z určité části z vlastních odpadků.

A co je pro tuto dobu příznačné, díky inovacím se řada ještě před několika lety fantaskních technologií stává ekonomiky efektivními.

Dle předběžných informací z MŽP by nemělo dojít ke snižování dosud plánovaných dotací v oblasti cirkulární ekonomiky. Mimochodem k zachování plánované výše dotací v oblasti cirkulární ekonomiky by měl vést jednoznačně multiplikační efekt investic do cirkulární ekonomiky.

Aktuality