Aktuality

1. 6. 2023

Klastr obaly České asociace oběhového hospodářství – jakými postupy řeší své úkoly

Právě na činnosti Klastru obaly ČAObH je zřetelně vidět důvod vzniku a doložení obecně využívané autonomie všech klastrů ČAObH.

Kromě velkých firem, které nakládají s obalovými odpady,  se v něm unikátním způsobem sešli návrháři nových obalů, a této  neformální odborné platformy využívají ke komunikaci s technology třídících a hlavně recyklačních linek.

Je to k nevíře, že i přes záplavu různých poradních sborů, vládních týmů a podobně se toto v minulosti nikdy nedělo.

Právě v dialogu odborníků, kteří uvažují v souvislostech a snaží se v posledním období dohodnout na hledání pragmatického řešení obalových odpadů, aby byly snáze recyklovatelné, se to daří.

Dalšími náměty jsou jak připravované právní úpravy nakládání s obalovými odpady na úrovni EU – tzv. PPWR, tak i sdílení nejlepších technologií, co se týká např. dotřiďovacích linek i podpora chemické recyklaci.

Výstupem je to, co všichni potřebujeme: více cirkulární obaly.

A co se týká veřejností sledovaného sporu okolo možného zavedení povinného zálohování PET lahví, odborníci z praxe upozorňují na zásadní úskalí zavedení povinného zálohování nápojových obalů pro odpadové hospodářství jako celek, na fungování separovaného sběru i např. riziko vyšších emisí skleníkových plynů, způsobené tímto krokem.

Aktuality