O NÁS

Prosazovat principy oběhového hospodářství

Spolek Česká asociace oběhového hospodářství, z.s., (dále jen ČAObH) je dobrovolný nepolitický svazek občanů a korporací, které spojuje zájem o šetření primárních zdrojů, snižování nákladů v průmyslových podnicích a snižování negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví prostřednictvím snižování množství odpadu.

Zakládající členové spolku:
SUEZ CZ a.s., Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o., Centrum environmentálních prohlášení

Kdo jsme?

Zakladatelé České asociace oběhového hospodářství

Ing. Michal Stieber, MBA
VEOLIA vedlejší produkty ČR
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.
SUEZ CZ
RNDr. Miloš Kužvart
Výkonný ředitel ČAOBH

Členové České asociace oběhového hospodářství

Jsme členem

Naše poslání

Green Deal

ČAObH pokračuje v práci na rozvoji principů oběhového hospodářství v České republice. Po prosazení nových odpadových …

Více informací