Aktuality

3. 5. 2023

Příprava Vyhlášky o přechodu odpadní biomasy mimo režim odpadů

Oblast bioodpadů a nakládání s nimi je významná z mnoha důvodů environmentálních i ekonomických. Proto Česká asociace oběhového hospodářství připravuje svůj vlastní návrh vyhlášky, která k dnes již dokončované „Vyhlášce o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem“ (krátce „Vyhlášce TAP“) doplní tuto oblast.

Ukládat bioodpady na skládky je jednak drahé pro původce (většinou obce), a hlavně bioodpad na skládce při procesu svého rozkladu emituje velké množství metanu, který významně přispívá ke globální změně klimatu.

Zástupci sdružení či firem, které jsou členy České asociace oběhového hospodářství nebo členy Klastru energetika ČAObH přípravou této „Vyhlášky o přechodu odpadní biomasy mimo režim odpadů“ přispějí k přechodu České republiky na cirkulární ekonomiku (obdobné předpisy již mají naši sousedé – Slovensko, SRN či Rakousko).

Zatím práce na předpisu ukazují, že pro přehlednost i odstupňované požadavky na nakládání s odpadní biomasou bude Vyhláška rozdělená na tři části, dané základními charakteristikami biomasy a umožňující bez zbytečných administrativních bariér pomoci k cestě k cirkulární ekonomice.

Navrhované dělení odpadní biomasy:

1.  Relativně čisté odpady, především půjde o bioodpad z obcí a měst z veřejné zeleně.

2. Další skupinou odpadní biomasy budou barvami natírané (lakované) dřevěné předměty, dřevo, pocházejíc ze stavebních a demoličních odpadů, nadrcené staré dřevěné palety a výměty z kompostů.

3. Poslední, problematickou částí, budou staré pražce.

Záměrem tvůrců Vyhlášky je, aby výše navrhované zařazení do tří kategorií prováděli na svoji odpovědnost původci odpadní biomasy.

Aktuality