Kontaminace prostředí

Webináře 2022

Připravujeme pro vás tato témata: Systémy rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR) Akcelerace využití BIOODPADŮ Odpadové předpisy 2022 Nebát se Zeleného zadávání Uhlíková neutralita STAVEBNÍ ODPADY cirkulárně (případové studie) PLASTY cirkulárně (případové studie) ENERGETIKA a OBH (případové studie) SMART: Chytře na odpady v obcích a městech Dotace a finanční nástroje pro ObH Sledujte nás, abyste nepropásli vypsané termíny.

Kontaminace prostředí, Webináře

Kontaminace životního prostředí a oběhové hospodářství

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. „Kontaminace prostředí a živých organizmů různými chemickými látkami a jejich směsmi představuje vysoké a často dlouhodobé riziko pro lidské zdraví a přírodní prostředí. Je otázkou, zda je tato problematika v ČR dlouhodobě a koncepčně řešena a s jasně definovanými prioritami, zajištěním finančního krytí a vymezeným plánem realizace.“  Oběhové hospodářství často […]

Aktuality, Kontaminace prostředí