Tag Archives: Tiskové zprávy

Stanovisko ČAObH k záměru zahrnout energetické využívání komunálních odpadů do systému obchodování emisními povolenkami (EU ETS) 

V Praze 7. 3. 2022 Do konce dekády by měl být koncept Waste to Energy zahrnut do ETS EU, tedy zařízení na energetické využití komunálních odpadů by si měla nakupovat emisní povolenky. Česká asociace oběhového hospodářství je přesvědčena, že tento záměr jde proti principům oběhového hospodářství a přinese další negativní dopady.  Bez naplnění realizace konceptu […]

Aktuality, Tiskové zprávy

Upřednostnit české odpady k recyklaci a nevozit ty nevyužitelné ze zahraničí. MŽP zpřísní kontrolu.

Ministerstvo životního prostředí se ohradilo proti tomu, že hrozí kolaps třídění plastových odpadů v obcích. Zprávy se objevily v reakci na zákaz skládkování zbytků po třídění plastů, pokud nejsou splněna kritéria definovaná novým zákonem. Podle MPŽ však příslušné ustanovení zákona zabezpečí, aby „skládky nekonkurovaly recyklačním zařízením a aby byla reálně naplňována dlouhodobě platná hierarchie nakládání s odpady.“ Dále […]

Aktuality, Tiskové zprávy

Nová odpadová legislativa byla schválena. Je to vítězství rozumu.

V Praze 2. 12. 2020 – Sněmovna Parlamentu České republiky jasnou většinou přijala čtyři nové zákony: Zákon o odpadech, Zákon o obalech, Zákon o výrobcích s ukončenou životností a tzv. Změnový zákon. Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) tento výsledek za daných okolností považuje za vítězství zdravého rozumu a odpovědnosti. Pokud se včera rozhodovalo o dalším odložení […]

Aktuality, Tiskové zprávy

Zrušit žluté popelnice a posílat plasty na skládky? Nesmysl.

Reakce České asociace oběhového hospodářství na tiskovou zprávu ČAOH V Praze 27.11.2020 – Včera zveřejněné stanovisko České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) k projednávaným odpadovým zákonům odpovídá jejímu názvu. Preferuje odklad platnosti zákona nejméně o rok a tím podporuje prodloužení možnosti skládkování dokonce i již vytříděných odpadů. Podle stanovené hierarchie nakládání s odpadem platné již přes dvacet let se […]

Aktuality, Tiskové zprávy

Proč nezamítat návrh zákona o obalech

Transpozice nové obalové směrnice je již nyní opožděná o pět měsíců. Nepřijetí novely zákona o obalech znamená nový legislativní proces včetně připomínkových řízení. To povede ke zpoždění transpozice nejméně o další rok. Z hlediska EU je významnou skutečností, že zatímco zpoždění transpozice je tolerováno, pokud je transpoziční norma v parlamentním procesu, není nikdy tolerováno, pokud transpozice vůbec není […]

Aktuality, Tiskové zprávy

Kvůli dvojímu zdanění recyklace platíme stovky milionů ročně navíc

Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) a Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) vydaly společnou tiskovou zprávu. Vyzývají v ní poslance, aby schválením pozměňovacího návrhu Jana Řehounka napravili situaci, kde je recyklace dvakrát daněna. Podle návrhu se zařadilo poskytování služeb nakládání s komunálním odpadem obcemi mezi činnosti, na něž se uplatňuje DPH. Dosud tomu tak není, čímž dochází […]

Aktuality, Tiskové zprávy

Zákon je ve finále, pracujeme dál

Do Senátu dorazily k projednání čtyři zákony týkající se nakládání s odpady. Konečně by se tak měla uzavřít jedna fáze naší práce v Asociaci, kdy jsme prosadili do zákonů prvky cirkulární ekonomiky a snažili se co nejvíce urychlit proces omezení skládkování a jeho znevýhodnění oproti recyklaci. Už pracujeme na další fázi. V září na zasedání členů ČAObH jsme zformulovali […]

Aktuality, Tiskové zprávy

Průtahy kolem odpadového zákona se odrazí na životním prostředí

Středa, 11. ledna 2017 — Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) od počátku jednoznačně podporuje návrh zákona o odpadech z dílny ministerstva životního prostředí, který má projednat Legislativní rada vlády, a obecně snahy o omezení množství odpadů ukládaných na skládky. Zákon je podle ní nezbytným krokem k tomu, aby se přestalo plýtvat se surovinovými zdroji a […]

Tiskové zprávy

Změna vyhlášky MŽP má jasný cíl – omezit skládkovaní využitelných odpadů

Čtvrtek, 3. listopadu 2016 — Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) jednoznačně vítá snahy o omezení množství odpadů ukládaných na skládky. Návrh vyhlášky 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky, správně zakazuje skládkování odpadů s potenciálem pro materiálové využití, recyklaci, příp. energetické využití. Jinými slovy vyhláška jednoznačně definuje, které odpady nesmí být uloženy na skládku. […]

Tiskové zprávy

Bez změny odpadové legislativy bude ČR nadále plýtvat přírodními zdroji

Pondělí, 31. října 2016 — Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) vítá snahy o lepší primární separaci komunálního odpadu. Primární separace znamená třídění do žlutých (plasty), zelených (sklo), modrých (papír), hnědých (bioodpad) či případně jinak barevných kontejnerů. Právě v ní ČAObH spatřuje skutečný potenciál pro opětovné využití materiálů či druhotných surovin. České odpadové hospodářství však v […]

Tiskové zprávy
  • 1
  • 2