Aktuality

11. 1. 2017

Průtahy kolem odpadového zákona se odrazí na životním prostředí

Středa, 11. ledna 2017 — Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) od počátku jednoznačně podporuje návrh zákona o odpadech z dílny ministerstva životního prostředí, který má projednat Legislativní rada vlády, a obecně snahy o omezení množství odpadů ukládaných na skládky. Zákon je podle ní nezbytným krokem k tomu, aby se přestalo plýtvat se surovinovými zdroji a ukončilo se zavážení české krajiny odpady.

Proč se dlouhodobě nedaří zákon prosadit? „Nový zákon představuje zcela zásadní změnu přístupu k odpadům, zásadní změnu odpadového byznysu, zásadní změnu odpovědnosti k přírodním zdrojům a ukončení praxe, kdy se ohromného množství odpadu zbavujeme v ČR tím nejhorším možným způsobem – sypáním na skládky. Historicky zlomový návrh zákona tak naráží na silný odpor, zejména na straně skládkařské lobby, která by v důsledku radikálního omezení skládkování odpadů přišla o své zisky,“ říká Milan Chromík z České asociace oběhového hospodářství.

Poplatek za skládkování je v České republice extrémně nízký. Zatímco průměr EU je na hranici 60 eur (1620 Kč), u nás je poplatek ve výši 18,5 eur (500 Kč).

Proti zákonu vystupuje od začátku Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH), která sdružuje 90% odpadových firem v ČR, většinou neschopných transformovat své podnikání orientované na skládkování odpadů. Tato skupina od počátku staví novému zákonu do cesty překážky a obstrukce.

Důležitost přijetí zákona se rozmělňuje v debatách, zda je výhodnější spalování, skládkování, nebo recyklace. Přitom je evidentní, že je třeba jít cestou kombinace všech tří způsobů odpadu – je nereálné myslet si, že vše se dá zrecyklovat, jakkoli vzorně třídíme. Nedává ekonomický smysl recyklovat s vyššími náklady, než je nákup primární suroviny. Vinou nízkého poplatku za skládkování však v systému chybí peníze pro moderní recyklační technologie a odpad končí nevyužitý na skládkách. Přičemž primární myšlenka oběhového hospodářství je odpad jako cennou surovinu znovu využít.

Dalším účinným strašákem v bojkotování návrhu zákona je nárůst nákladů pro občany. I zde je průkazné, že zvýšení skládkovacích poplatků pro občany bude minimální. Dle dopadové studie ministerstva životního prostředí je zvýšení poplatku za skládkování o 1350 Kč (tj. celkem na 1850 Kč) dodatečný náklad ve výši 3,01 % vůči příjmům občanů ČR s minimální mzdou. Varovat před zvýšením poplatku za skládkování jako asociálním krokem je tak liché. Přičemž model výpočtu navíc nepředpokládá, že by docházelo k vyššímu třídění, ke kterému reálně vysoký poplatek za skládkování motivuje. Ten, kdo třídí, se nemusí zvýšených poplatků obávat.

V průběhu měsíců doznal původní návrh ministerstva životního prostředí značných změn a stal se výsostně kompromisním řešením. Ministerstvo životního prostředí navrhovaným zákonem a souvisejícími vyhláškami, například o podmínkách ukládání odpadů na skládky, jednoznačně vytváří podmínky pro ochranu životního prostředí, pro principy oběhového hospodářství, pro vznik a rozvoj recyklačního průmyslu v České republice. Jeho další odkládání by bylo promarněním historické šance.

——————————————————————————-

Česká asociace oběhového hospodářství, z. s., (ČAObH) sdružuje české komerční i nekomerční subjekty, které spojuje především zájem o šetření primárních zdrojů a snižování negativních dopadů na životní prostředí či lidské zdraví. Řešení spatřuje obecně v prosazování principů oběhového hospodářství a konkrétně ve snižování množství nevyužitelných odpadů, které dnes masivně končí na skládkách. ČAObH chce na příkladech dobré praxe ukazovat, že odpad je zdrojem pro udržitelný rozvoj, nikoliv pro zisky skládkovacích společností.

ČAObH byla založena společnostmi SUEZ a Veolia, které jsou celosvětovými lídry v oblasti oběhového hospodářství, a Centrem environmentálních prohlášení, sdružující odborníky z vysokých škol, certifikačních organizací či výrobců. 

Tiskové zprávy