Aktuality

20. 10. 2020

Zákon je ve finále, pracujeme dál

Do Senátu dorazily k projednání čtyři zákony týkající se nakládání s odpady. Konečně by se tak měla uzavřít jedna fáze naší práce v Asociaci, kdy jsme prosadili do zákonů prvky cirkulární ekonomiky a snažili se co nejvíce urychlit proces omezení skládkování a jeho znevýhodnění oproti recyklaci. Už pracujeme na další fázi. V září na zasedání členů ČAObH jsme zformulovali teze jako osnovu našich dalších zcela konkrétních kroků, na nic nečekáme. Pracujeme v klastrech, které jsou otevřeny všem, kdo sdílejí myšlenku oběhového hospodářství. Zákon o odpadech a související právní předpisy tvoří k této práci rámec, který je třeba rozpracovat. Jak podpořit recyklaci? Jak v praxi realizovat zelené nakupování, jaký obal je recyklovatelný, jak přispět k udržitelnému hospodaření s vodou, nakládání s čistírenskými kaly, jak v praxi realizovat ukončení skládkování využitelných odpadů a celá řada dalších témat. Vše najdete v tezích. Chcete se zapojit? Více informací naleznete zde.

Aktuality, Tiskové zprávy ,