Aktuality

2. 12. 2020

Nová odpadová legislativa byla schválena. Je to vítězství rozumu.

V Praze 2. 12. 2020 – Sněmovna Parlamentu České republiky jasnou většinou přijala čtyři nové zákony: Zákon o odpadech, Zákon o obalech, Zákon o výrobcích s ukončenou životností a tzv. Změnový zákon. Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) tento výsledek za daných okolností považuje za vítězství zdravého rozumu a odpovědnosti.

Pokud se včera rozhodovalo o dalším odložení účinnosti tak potřebné legislativy o rok, o snížení nárůstu skládkovacího poplatku a dalších návrzích Senátu, ale Sněmovna přitom setrvala na svých původních návrzích a jejich platnosti bez zbytečných odkladů, je to dobrý výsledek.

Pro ČAObH jsou nyní důležité praktické kroky, při kterých bude využito nové legislativy k omezení skládkování a k využití odpadů, které již nebudou sypány do krajiny. Materiálově nebo energeticky využitelné odpady prostě nepatří na skládku. K dalšímu rozvoji oběhového hospodářství využijeme i našich kapacit pro vzdělávací a osvětové akce pro podnikatele, města a obce. ČAObH také připravuje na výzvu SFŽP kritéria pro podporu odbytu výrobků z recyklovaných surovin. Již delší dobu pracujeme na úpravě předpisů, které zajistí prevenci požárů skládek.


Platnost zákona je za dveřmi, na druhou stranu připravovali jsme se na něj poměrně dlouho. Dalším odkládáním by se situace jen zhoršovala a prodlužoval by se nesmyslně stav, kdy se zbavujeme využitelných surovin skládkováním.

Kontakt:

RNDr. Miloš Kužvart
výkonný ředitel ČAObH

tel. 724695777
e-mail: milos.kuzvart@caobh.cz

Aktuality, Tiskové zprávy ,