Aktuality

14. 12. 2020

Upřednostnit české odpady k recyklaci a nevozit ty nevyužitelné ze zahraničí. MŽP zpřísní kontrolu.

Ministerstvo životního prostředí se ohradilo proti tomu, že hrozí kolaps třídění plastových odpadů v obcích. Zprávy se objevily v reakci na zákaz skládkování zbytků po třídění plastů, pokud nejsou splněna kritéria definovaná novým zákonem. Podle MPŽ však příslušné ustanovení zákona zabezpečí, aby „skládky nekonkurovaly recyklačním zařízením a aby byla reálně naplňována dlouhodobě platná hierarchie nakládání s odpady.“ Dále ministerstvo uvedlo, že využije všechny zákonné možnosti, aby byly upřednostněny odpady vznikající na území ČR před odpady dováženými. Více v tiskové zprávě MŽP.

https://www.mzp.cz/cz/news_20201211_MZP-bude-prisne-vyhodnocovat-dovozy-odpadu-do-CR

Další potřebný krok na cestě k oběhovému hospodářství v České republice.

Nová legislativa od ledna příštího roku zásadním způsobem omezuje skládkování odpadu, který bude směrovat do kapacit pro jeho využití, přednostně recyklací a pokud to nebude možné, pak energeticky. To ovšem logicky způsobí tlak na, stále ještě nedostatečné, kapacity. Část z nich je navíc zaplněna odpadem z dovozu, zejména dovozu alternativních paliv. 

Proto je pozitivním signálem aktuální oznámení Ministerstva životního prostředí ze dne 11. 12. 2020, žeplánuje přísnější kontrolu dovozu odpadů ze zahraničí. Cílem má být zajistit, aby stávající kapacity k využívání odpadu, dostupné na území České republiky byly využívány přednostně k plnění povinností českých subjektů v oblasti recyklace a využití odpadů. Zejména to, že hodlá při tomto využít všech možností, které mu dává legislativa EU při regulaci dovozu odpadů je nutné jen uvítat. 

S novými evropskými předpisy, které požadují recyklovat či využít většinu dostupného odpadu získává prastarý problém „Kam s ním?“ novou, evropskou dimenzi. Nedostatkem kapacit totiž netrpí jen Česká republika, ale celá Evropa. Mnoho okolních zemí si tak může na klasickou nerudovskou otázku odpovědět „Kam s ním? No přece k sousedům.“ 

Oběhové hospodářství vyžaduje podporu recyklačního průmyslu, dotační, ze systémů EPR i daňovou. Jde ale i o to, abychom se svých zdrojů podporovali především kapacity pro náš domácí odpad. To se týká zejména odpadů nízké kvality, které nejsou lukrativní komoditou. V tom nejhorším případě bychom se totiž mohli dočkat toho, že k nám přijede odpad ve směsi, ze které vytřídíme kvalitní část, tu si dodavatel vezme zpátky, a to mizerné nám tu zůstane.

Věřme, že díky nové legislativě, regulační práci ministerstva, třeba i s využitím žlutého seznamu regulovaných odpadů, nebude tak jednoduché z území České republiky dělat popelnici Evropy, kam se posílají jen odpady, o které nikdo nestojí, protože jejich využití sebou nese spíše náklady než zisk. Bohužel i tyto odpady jsou součástí oběhového hospodářství, a právě pro ně je potřebné budovat kapacity s velkou domácí podporou. Tu ministerstvo slibuje, a pokud k tomu slibuje i regulaci jejich dovozu, pak je to jen dobře.

Kontakt:
RNDr. Miloš Kužvart
výkonný ředitel ČAObH
tel. 724695777
e-mail: milos.kuzvart@caobh.cz

Aktuality, Tiskové zprávy ,