Aktuality

27. 11. 2020

Zrušit žluté popelnice a posílat plasty na skládky? Nesmysl.

Reakce České asociace oběhového hospodářství na tiskovou zprávu ČAOH


V Praze 27.11.2020 – Včera zveřejněné stanovisko České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) k projednávaným odpadovým zákonům odpovídá jejímu názvu. Preferuje odklad platnosti zákona nejméně o rok a tím podporuje prodloužení možnosti skládkování dokonce i již vytříděných odpadů. Podle stanovené hierarchie nakládání s odpadem platné již přes dvacet let se využitelný odpad ze žlutých kontejnerů nesměl skládkovat nikdy. Nový zákon pouze jasně stanoví, co se považuje za energeticky využitelný odpad, takže nedodržení tohoto pravidla bude možné pokutovat. Není tedy žádný důvod, proč by díky změně zákona mělo hrozit omezení počtu žlutých kontejnerů v obcích a městech.

Účinnost některých třídících linek postupně klesá

Během posledního desetiletí dlouhodobě klesá podíl odpadu, který třídičky vytřídí pro materiálovou recyklaci. Zatímco v roce 2011 vytřídili pro recyklaci přes polovinu objemu odpadu, dnes je to jen třetina. Důvodem je, že je pro provozovatele čistě ekonomicky výhodnější odpad skládkovat než vytřídit, protože v průběhu desetiletí se skládky stávaly oproti zpracování odpadu stále levnější. Pokud třídičky upraví své fungování, tedy vytřídí pro recyklaci polovinu odpadu, tak jak to dělaly ještě před pěti lety, pak se množství odpadu pro skládkování významně sníží. Ze 160 tisíc tun odpadu vytříděného do žlutých kontejnerů zůstane jen okolo 80 tisíc tun. Tento cíl není ambiciózní, protože stejné procento recyklace bylo dosaženo již před pěti lety a recyklační kapacity se od té doby rozhodně nesnížili, naopak další vznikly. Jde tedy jen o ochotu přizpůsobit se novým předpisům evropským i národním.

Pokud současně zůstane na současné úrovni energetické využití tohoto odpadu ve formě alternativních paliv a využití v ZEVO, které se v současné době blíží 60 tisícům tun, pak pro případné skládkování zbývá jen okolo 20 tisíc tun odpadu. Tento zbytkový výmět již nemá vysokou výhřevnost, protože z větší částí obsahuje neplastové příměsi, které tvoří přes 10 % vytříděného odpadu, tedy přes 15 tisíc tun. Jde tedy o odpad svým složením podobný směsnému odpadu, který není problém energeticky využít v zařízeních ZEVO, která mají kapacitu kolem 800 tisíc tun ročně.

Jediným potenciálním problémem ve využití této zbytkové frakce může být obsah chlóru díky obsaženým PVC obalům. Ty je pochopitelně možné vytřídit, protože PVC je snadno recyklovatelné, což však zvyšuje náklady. Na druhé straně vzhledem k malému množství tohoto odpadu, pokud by byl spalován v ZEVO spolu s ostatním směsným odpadem, pak by ani toto neměl být problém.

Není důvod omezovat žluté kontejnery v ulicích

Není tedy důvod pro omezení rozsahu třídění plastových odpadů. Nastal však čas, aby bylo s vytříděným plastový odpadem nakládáno v souladu s hierarchií nakládání s odpady ve všech zařízeních na úpravu odpadů bez výjimek. To by však pro nikoho nemělo být novinkou, hierarchie je podle zákona závazná již přes dvacet let. Tedy zajistit recyklaci pro maximální množství odpadů, i když to není ekonomicky ziskové. Data z minulých let ukazují, že upravit na recyklovatelnou druhotnou surovinu lze polovinu obsahu žluté popelnice. Zbytek pak lze energeticky využít. Data z minulého roku ukazují, že takto lze využít více než třetinu obsahu žlutého kontejneru. Nakonec zbytkovou šestinu odpadu přepravit do zařízení ZEVO. Půjde převážně o neplastové nečistoty, které lze bez problému energeticky využít spolu se směsným odpadem, protože jejich objem nepřesáhne ani 3 procenta dnes spalovaného odpadu. Je pouze třeba důsledně aplikovat pravidla hierarchie nakládání s odpady, která jsou ale závazná již dnes. Některé třídičky si však bohužel zvykly je nedodržovat, a proto vnímají novelu zákona jako problém. Problém, který ve skutečnosti přináší pouze to ustanovení nového zákona, které umožňuje nedodržení zákona pokutovat, protože jasně stanovil číselnou hranici, při které se odpad považuje za energeticky využitelný. To je však z hlediska oběhového hospodářství jen dobře a můžeme za to zákonodárcům poděkovat.

Není tedy důvod odstraňovat z ulic žluté kontejnery ani omezovat jejich svozy. Je však důvod dodržovat přednost recyklace odpadů před energetickým využitím, které samo má přednost před skládkou. To však není nic nového, to platí již dlouho. Jen bylo obtížené pokutovat toho, kdo to nedodržuje.


Kontakt:

RNDr. Miloš Kužvart
výkonný ředitel ČAObH
tel: 724 695 777
e-mail: milos.kuzvart@caobh.cz.

Aktuality, Tiskové zprávy ,