AKTUALITY

Stanovisko ČAObH k záměru MŽP připravit zákon o povinném zálohování PET lahví

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo svůj záměr do konce roku 2023 připravit zákon, který za stát, nikoli za jednotlivé podniky či municipality bude garantovat splnění evropských cílů v oblasti nakládání s obalovými odpady (dále PPWR).   Jeho platnost bude patrně od roku 2025. Jde o velmi složitý úkol, kdy půjde o definování ze strany MŽP ČR kompetencí operátora systému povinného […]

Aktuality

Nově představený vládní Ozdravný balíček

V nově představeném Ozdravném balíčku navrhuje vláda „…přesunout do základní sazby DPH (21 %) sběr, přepravu a skládkování komunálního odpadu..„ČAObH potvrzuje, že toto zvýšení DPH je dalším signálem k odklonu odpadů ze skládek. Pokud to tak skutečně nakonec bude, v krátko i střednědobém výhledu reforma veřejných financí přispěje k rozvoji cirkulární ekonomiky v ČR a její podstaty: lepší využívání surovinových […]

Aktuality

FEAD vyzývá k uznání činností přeměny odpadu na energii v environmentální taxonomii EU pro udržitelné investice

FEAD, Evropská asociace odpadového hospodářství, zastupující soukromý průmysl nakládání s odpady a zdroji v celé Evropě, vítá příležitost vyjádřit se k environmentální taxonomii EU a ambici EU řídit investice k dosažení jejích cílů v oblasti klimatu a životního prostředí. EU je v celosvětovém čele boje proti změně klimatu a nejambicióznějších právních předpisů v oblasti životního […]

Aktuality

Má-li se obec chovat s péčí řádného hospodáře, měla by přenést na občana odpovídající výši nákladů za likvidaci odpadu

Sněmovna minulý týden projednala pozměňovací návrh k vládní novele o místních poplatcích. Navrhující poslanci různých koaličních stran se posunutím maximální možné výše poplatků za odpady snaží zohlednit inflaci, ceny energií i rostoucí skládkovací poplatek. Pokud vládní návrh zákona projde legislativním procesem, předpokládá se jeho účinnost od 1. ledna 2024. „Česká asociace oběhového hospodářství léta trvá […]

Aktuality

Příprava Vyhlášky o přechodu odpadní biomasy mimo režim odpadů

Oblast bioodpadů a nakládání s nimi je významná z mnoha důvodů environmentálních i ekonomických. Proto Česká asociace oběhového hospodářství připravuje svůj vlastní návrh vyhlášky, která k dnes již dokončované „Vyhlášce o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem“ (krátce „Vyhlášce TAP“) doplní tuto oblast. Ukládat bioodpady na skládky je jednak drahé pro původce (většinou […]

Aktuality

S Mirkem Topolánkem o cirkulární ekonomice

Dali jsme našemu podcastu nový název #ZACYKLENO a pozvali k povídání o cirkularitě Mirka Topolánka. Jak vidí taxonomii EU, proč tak dlouho trvá ukončit skládkování, co potřebuje recyklační průmysl a jak zoufale chybí dopadové studie přijímaných směrnic. Poslechněte si: https://bit.ly/3A62ZhZ. Natáčeli jsme v udržitelném prostoru Green Table v pražském Florentinu s Petrem Špičákem. „Je to návrat ke kořenům,“ shodli […]

Aktuality

EU zpoplatní emise z vytápění budov a silniční dopravy

Minulý týden byly v Bruselu schváleny nové regulace k dosažení cílů v oblasti ochrany klimatu. Nová opatření včetně zpoplatnění emisí z vytápění budov a ze silniční dopravy jsou dlouhodobě plánována s cílem zlepšit životní prostředí a snížit emise skleníkových plynů. Existují ekonomické dopady tohoto nového nařízení, jako je zdražení benzínu a nafty o zhruba tři koruny […]

Aktuality

TRENDY V OBLASTI VYUŽITÍ BIOPLYNOVÝCH STANIC

Díky souběhu snah odklánět bio odpady ze skládek a zvýšit soběstačnost v oblasti výroby plynných paliv dochází k rozvoji projektů BPS (jako doplnění aktivit podniků komunálních služeb ve městech, jako jsou Praha a Brno). EFG Rapotín BPS Dlouhodobě se BPS a biometanem zabývá skupina EFG, člen ČAObH. Společnost EFG Rapotín BPS byla založena v roce […]

Aktuality

Vyhláška MŽP o tuhých alternativních palivech

Návrh Vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podmínky, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu a palivo z odpadní biomasy odpadem, je v meziresortním připomínkovém řízení. Stručně k historii vzniku návrhu: Po dvou pokusech z léta 2018 a z května 2022 máme kvalitní předlohu o devíti paragrafech, třech přílohách a s navrženou účinností od […]

Aktuality