AKTUALITY

Odpady a obce 2023 Hradec Králové 

„Dnes na  konferenci Odpady a obce 2023 Hradec Králové  v panelu „Dopady návrhu obalového nařízení (PPWR) na obalový a odpadový průmysl ČR“ výkonný ředitel České asociace oběhového hospodářství Miloš Kužvart  ve svých vyjádřeních  zdůraznil, že velké asociace, Svaz měst a obcí i další subjekty nepodporují PPWR z celé řady důvodů. Jde totiž o nehotový dokument, odkazující v […]

Aktuality

Konference Cirkulární ekonomika v praxi

Pokud se zajímáte o podpory z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), rádi Vás přivítáme na konci srpna na Konzultačním dni pro OP TAK, jeho předchůdce OP PIK a také vybrané komponenty Národního plánu obnovy. Konzultační den se bude konat v budově Petschkova paláce v ulici Politických vězňů v Praze a termín upřesníme na našich webových […]

Aktuality

Rozhovor s Milošem Kužvartem na TV A11 je venku!

Rozhovor s Milošem Kužvartem na #TVA11 je venku! Má smysl #recyklace za každou cenu? Může být novým řešením recyklace chemická? Je povinné #zálohování PET lahví a plechovek dobrým krokem? Co přináší regulace v oblasti cirkularity ze strany EU? Proč se nedělají dopadové studie klimatických opatření? Odkaz na rozhovor zde

Aktuality

Představení nových členů České asociace oběhového hospodářství

Od začátku roku se novými členy Asociace stali: Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská s cílem podílet se na formování oběhového hospodářství v České republice z hlediska oboustranného transferu poznatků mezi praxí a vědou především v oblasti lesní bioekonomiky.  Platforma pro bioekonomiku ČR má sídlo přímo na ČZU. I toto je další možností naší spolupráce v oblastech aplikace biotechnologií, […]

Aktuality

Odpady v podnikové ekologii – praktická konference, čelící záplavě předpisů a povinností podnikových ekologů

Třetí ročník konference „Odpady v podnikové ekologii 2023“ byl významný jak počty účastníků v sále a online, tak především umožněním klást otázky členům tří panelů. Výběr témat panelových diskusí „Kam s odpadem podle zákona“, „Přeprava odpadů“ i poslední panelová diskuse na téma „Obaly – životní cyklus a odpady z obalů“ vycházejí ze stále diskutovaných oblastí, co je legální a […]

Aktuality

Energetický klastr České asociace oběhového hospodářství – aktuální okruh působnosti

Činnost energetického klastru ČAObH se v posledním období zaměřila v první řadě na hledání pragmatického řešení problematiky energetického využívání již dále materiálově nevyužitelných odpadů, a to jednak v souvislosti s plánovaným odklonem odpadů ze skládek a vzrůstající mírou požadované recyklace zejména komunálních odpadů, a jednak jako dílčí příspěvek ke zvýšení diverzity tuzemských zdrojů pro energetické využití. Energetický klastr připravil rámcový […]

Aktuality

Klastr obaly České asociace oběhového hospodářství – jakými postupy řeší své úkoly

Právě na činnosti Klastru obaly ČAObH je zřetelně vidět důvod vzniku a doložení obecně využívané autonomie všech klastrů ČAObH. Kromě velkých firem, které nakládají s obalovými odpady,  se v něm unikátním způsobem sešli návrháři nových obalů, a této  neformální odborné platformy využívají ke komunikaci s technology třídících a hlavně recyklačních linek. Je to k nevíře, že i přes záplavu různých […]

Aktuality

Petr Špičák je předsedou výkonného výboru ČAObH

Výkonný výbor České asociace oběhového hospodářství si zvolil do svého čela Mgr. Petra Špičáka, zástupce členské společnosti Recovera Využití zdrojů a.s. ze skupiny Veolia. Petr Špičák přispíval k činnosti asociace již dříve díky své dlouholeté odbornosti z odpadového hospodářství, které zná jak z pohledu státní správy, kde působil na ČIŽP, tak i z pohledu soukromého sektoru. Z […]

Aktuality

Uhlíkové clo, tzv. CBAM

Emisní povolenky jsou téma, které již několik let hýbe ekonomikou členských zemí EU. Od letošního října již začíná období, kdy importéři do EU budou muset doložit, za jakých emisních nákladů vyrábějí dovážené komodity, jako jsou železo, ocel, hliník, cement, hnojiva nebo elektřina. Následně od ledna 2026 začnou dovozci platit tzv. uhlíkové clo.   Jaké jsou […]

Aktuality