AKTUALITY

Skrytý detail zálohování PET lahví

Kateřina Kodadová v rozhovoru s Pavlem Březinou Problémem systému zálohování PET lahví, jak jej prosazují velcí hráči jako je Mattoni nebo Kofola je ten, že by měl být povinný, a tedy plošný. O tom, co by zavedení povinného systému znamenalo pro spotřebitele, pro obce a pro životní prostředí hovoří v rozhovoru Kateřina Kodadová s Pavlem Březinou, […]

Aktuality, Podcast

SKVĚLÁ RECYKLOVATELNOST OBALU NEMUSÍ BÝT NUTNĚ IDEÁLNÍ

Jaká je uhlíková stopa potravin a obalů, či jak má vypadat klimaticky optimální obal, byly hlavním tématem diskuse skupiny odborníků INICIATIVA21. test Pracovní skupina odborníků INICIATIVA21 je organizována Českou asociací oběhového hospodářství (ČAObH) www.caobh.cz. Je složena ze zástupců výrobců potravin či drogistických a kosmetických výrobků, mezi než patří například Nestlé, Madeta, Olma, Danone, Procter & […]

Aktuality

Návrh vyhlášky MŽP o tuhých alternativních palivech (TAP)

Naší snahou je ve smyslu principů cirkulární ekonomiky oproti prostému uložení odpadů na skládku využít odpad energeticky, kdy VEP – vedlejší energetické produkty (hlavně škvára) – jsou pak využitelné např. ve stavebnictví. Jde tedy o uzavření onoho pomyslného kruhu – nic se nestává odpadem… Další výhodou je, že energetické využívání k tomu vhodných odpadů umožní […]

Aktuality

VET – auditní dotazník Zelené zadávání k revizi

Auditní dotazník pro ověření vlastního environmentálního tvrzení dle normy ČSN EN ISO 14021 Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II) a podle požadavků normy ČSN EN 15343 Plasty – Recyklované plasty – Sledovatelnost a posuzování shody při recyklaci plastů a stanovení obsahu recyklovaného materiálu VET_auditní dotazník Zelené zadávání k revizi.docx

Aktuality

Webináře 2022

Připravujeme pro vás tato témata: Systémy rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR) Akcelerace využití BIOODPADŮ Odpadové předpisy 2022 Nebát se Zeleného zadávání Uhlíková neutralita STAVEBNÍ ODPADY cirkulárně (případové studie) PLASTY cirkulárně (případové studie) ENERGETIKA a OBH (případové studie) SMART: Chytře na odpady v obcích a městech Dotace a finanční nástroje pro ObH Sledujte nás, abyste nepropásli vypsané termíny.

Kontaminace prostředí, Webináře

Obaly a jejich vliv na snížení plýtvání potravin

Pod hlavičkou Nadačního fondu TECHNOLOGIE PRO 21. STOLETÍ vznikla platforma Obaly21. Cílem této platformy je poskytnout prostor pro vyjádření a diskuzi týkající se obalů ze všech stran a úhlů pohledu. V poslední době se množí aktivity, které neinformovaného spotřebitele často manipulují a podsouvají myšlenky pouze kritizující obaly, bez zohlednění jejich pozitivních funkcí, zveličující negativní dopad […]

Aktuality