All posts by: nikol

About nikol

FEAD & ČAObH joint event on Greater Energy and Material Security in EU Countries

Prague, 22 September 2022 – FEAD, the voice of Europe’s private resource and waste management industry, alongside its Czech member, the Czech Association of Circular Economy (ČAObH), organised a successful event on Greater Energy and Material Security in EU Countries. The hybrid event hosted prominent politicians, experts, and high-level EU officials including Virginijus Sinkevičius, European Commissioner for Environment, […]

Aktuality

Nezahnala současná energetická krize recyklaci do kouta?

Jaké místo v energetickém mixu by měly zaujímat odpady? Je systém emisních povolenek férový? Jdou evropské environmentální cíle, jako je recyklace vs. snižování emisí skleníkových plynů, proti sobě? Mají „staré“ a „mladé“ země EU stejné příležitosti k jejich dosažení?  To jsou jen některá z témat mezinárodní konference Vyšší energetická a materiálová bezpečnost v zemích EU. Buďte […]

Aktuality

Konference se blíží, registrace od 8. srpna

V kontextu všech aktuálních změn jsme program do poslední chvíle ladili, aby dala konference co nejvíce odpovědí na současné otázky, přinesla zcela konkrétní témata a zapadala do kontextu českého předsednictví, v průběhu kterého se koná. Tím hlavním a zcela jasným tématem jsou energetika a suroviny. Zohledňujeme dostatečně v dnešní krizi principy oběhového hospodářství a rezervy, […]

Aktuality

Výroba biometanu

– Evropský parlament v rámci #taxonomie odpovědného investování definitivně uznal zemní #plyn za nízkouhlíkovou technologii. Učinil tak ale s podmínkou, že bude 30 % od roku 2026 a 55 % od roku 2030 z obnovitelných zdrojů. Co to pro ČR znamená?Navýšit počet výroben #biometanu. Kromě vodíku je totiž jedinou možností, jak plyn doplnit výrobou z obnovitelných zdrojů. – Jsme stále jediným výrobcem nízkoemisní alternativy […]

Aktuality

Konference odpady a obce, Hradec Králové, 8. – 9.6. 2022 (23. ročník)

Slavnostní večer a předávání cen Křišťálová popelnice nejlepším obcím v soutěži v separovaném sběru. Vážený pane náměstku ministryně životního prostředí, dámy a pánové, jako signatář Dobrovolné dohody z roku 1999 mezi firmami a státem o plnění požadavků v té době již připravovaného zákona o obalech jsem byl organizátory této konference požádán o stručné zhodnocení, k čemu zmíněná dobrovolná dohoda pomohla.  […]

Aktuality

EPR aneb kde NEkončí odpovědnosti výrobce za obal

Kateřina Kodadová v rozhovoru s Alešem Rodem, ředitelem pro výzkum Centra ekonomických a tržních analýz (CETA). Další díl PODCASTU21 odpovídá na otázku, kam až sahá odpovědnost výrobce za produkt. Co jsou systémy EPR neboli rozšířená odpovědnost výrobců? Pokud jste poslouchali předchozí díly PODCASTU21, víte, že se věnujeme hlavně obalům, a v tom pokračujeme i tentokrát. Rozebíráme ze […]

Aktuality, Podcast

IFAT Mnichov 2022 – oslava 40. narozenin FEAD 

Během letošního ročníku IFAT Mnichov 2022 oslavil FEAD své kulaté jubileum, 40 let. RNDr. Petr Kratochvíl, místopředseda představenstva Českého sdružení výrobců přenosných baterií, reprezentoval ČAObH na letošním ročníku IFAT Mnichov dne 2. června 2022 s přednáškou na téma Waste batteries in CZ. Konference se osobně zúčastnilo 93 lidí, online se připojilo 65 účastníků z celého světa.  For […]

Aktuality

Obce a jejich role v systému třídění

Kateřina Kodadová v rozhovoru s Pavlem Drahovzalem Klíčová témata:Co třídění v obcích ovlivňuje aktuálně a do budoucna?Jaké vidí obce hrozby, a naopak v čem spatřují příležitosti?Povinné zálohování PET lahví.Jak je vlastně nastaven vztah obec-EKO-KOM-občan? Zkrácený souhrn:Už jsme se v PODCASTU21 věnovali  plastům a plastovým obalům z nejrůznějších pohledů. Povídali jsme si s těmi, kdo do obalů balí […]

Aktuality, Podcast