Aktuality

24. 9. 2023

AMPER SMART & CONNECTED WORLD

30. ročník 19. – 21. 3. 2024
Výstaviště Brno


Největší mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, zabezpečení a osvětlení v ČR a na Slovensku. 

Veletrh AMPER se vzhledem ke komplexní prezentaci firem na nejvyšší úrovni v České republice a na Slovensku etabloval jako nejvýznamnější událost elektrotechnických odborníků pro projednávání technologické, obchodní, marketingové spolupráce, navázání nových kontaktů a zároveň nabízí nejnovější přehled všech trendů a inovací pro technicky zaměřené návštěvníky. 

AMPER SUMMIT 2024 
Kromě navázání partnerství s našimi dlouhodobými mediálními a odbornými partnery jsme získali významné záštity https://www.amper.cz/partneri/zastity.html.
S představiteli uvedených ministerstev průmyslu a obchodu, dopravy a pro místní rozvoj připravujeme na první den veletrhu vrcholnou konferenci na téma: „Investice a dotace pro elektroprůmysl v České republice“.
K účasti budeme zvát výhradně manažery z řad vystavovatelů veletrhu AMPER 2024.

AMPER INOVÁTORIUM
Nově připravujeme širší prezentaci vědeckých, výzkumných, akademických pracovišť a inovačních center pod uvedeným názvem. Cílem je propojit jejich výsledky práce s praxí.

ZLATÝ AMPER
Každoroční soutěž o nejpřínosnější exponáty bude doplněna o nové hodnocení z oblasti udržitelnosti.

AMPER NEWS
Pro lepší informování návštěvníků chystáme uveřejnění novinek vystavovatelů na webových stránkách www.amper.cz, na sociálních sítích Facebook a LinkedIn i dalších komunikačních platformách.

AMPER COMPANY EVENING
Vystavující firmy mohou pozvat na své expozice zaměstnance nebo VIP hosty na neformální setkání a pohoštění druhý den veletrhu tj. 20. 3. 2024 od 17 do 20 hodin bezprostředně po ukončení otevírací doby pro návštěvníky bez dalších poplatků.

VYSTAVOVATELÉ VELETRHU AMPER VŽDY NAPŘED

Těšíme se na setkání na veletrhu AMPER.

Aktuality