Aktuality

28. 7. 2022

Konference se blíží, registrace od 8. srpna

V kontextu všech aktuálních změn jsme program do poslední chvíle ladili, aby dala konference co nejvíce odpovědí na současné otázky, přinesla zcela konkrétní témata a zapadala do kontextu českého předsednictví, v průběhu kterého se koná. Tím hlavním a zcela jasným tématem jsou energetika a suroviny. Zohledňujeme dostatečně v dnešní krizi principy oběhového hospodářství a rezervy, které nabízí odpadové toky a změny, které se v nich odehrávají? Dokážeme tyto prinicpy lépe využít? 
Program konference je uspořádán do tří hlavních bloků. V každém z nich vystoupí zástupci průmyslu a firem, které nabízí v dané oblasti řešení na pomoc v aktuální krizi, anebo kteří zvednou opomíjené či zajímavé téma v daném oboru. Poté následuje panelová diskuse odborníků, představitelů české vlády a zástupců Evropské komise
BLOK energetika otevře zjednodušeně téma, zda dostatečně využíváme energii z odpadů. Blok recyklace se zabývá jednotlivými typy recyklace, materiálové i chemické, které mohou významně přispět k surovinové bezpečnosti, ačkoli často překonávají nejrůznější bariéry. Blok ekonomika a klima se věnuje střetu cílů, které jsme si mnohdy velmi ambiciózně stanovili bez ohledu na to, jaké další dopady mají. 

FEAD je Evropská federace pro nakládání s odpady, která představuje soukromý evropský zdroj a průmysl odpadového hospodářství prostřednictvím svých 26 členů. 
ČAObH, Česká asociace oběhového hospodářství, z.s., je dobrovolný nepolitický svazek občanů a korporací, které spojuje zájem o šetření primárních zdrojů, snižování nákladů v průmyslových podnicích a snižování negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví prostřednictvím snižování množství odpadu.
EXPRA (Extended producer responsibility alliance) je zastřešující organizací pro systémy využití a recyklace obalů a obalových odpadů, které jsou vlastněny průmyslem a fungují na neziskové bázi.   

Aktuality