Aktuality

17. 12. 2019

7. LEDNA SE USKUTEČNIL SEMINÁŘ NA TÉMA „EKONOMICKÉ ASPEKTY OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ“

Seminář na téma „Ekonomické aspekty oběhového hospodářství“ pod záštitou poslance Parlamentu České republiky Ing. Mariana Jurečky se uskutečnil 7. ledna 2020 v Poslaněcké sněmovně. 

PROGRAM:

Úvodní slova

– Poslanec Sněmovny Parlamentu ČR Ing. M. Jurečka

– za MŽP: Ing. Jan Maršák, Ph.D.

Prezentace plánovaných změn v legislativě a jejich ekonomických dopadů na firmy, obce, veřejné finance (rekapitulace k návrhům ZoO, Z o obalech, zákona o VVUŽ):

– MŽP: Ing. Jan Maršák, Ph.D

– SMO ČR, Mgr. Radka Vladyková, ředitelka: Vymahatelnost závazné hierarchie nakládání s odpady

– MU Brno, Doc. Jana Soukopová: Ekonomické vlivy zvýšení skládkovacího poplatku

– SUEZ CZ a.s., Mgr. Petr Špičák, technický ředitel: Navržená výše plateb (např. skládkovací nebo rekultivační poplatek) a jejich vliv na recyklační byznys

– SUEZ CZ a.s., Ing. Michal Straka, zástupce GŘ pro rozvoj: Přehled alternativních technologií ke skládkování

– CETA Praha, Ing. Aleš Rod, ředitel: Aplikace EPR principu a jeho vliv na ekonomiku odpadového hospodářství

Soubory ke stažení

Aktuality