GREEN DEAL

GREEN DEAL

Kdybyste měli stručně vyjádřit, co je GREEN DEAL, jaká by byla Vaše odpověď?

ČAObH pokračuje v práci na rozvoji principů oběhového hospodářství v České republice. Po prosazení nových odpadových zákonů, které přinášejí zásadní změny a omezení skládkování odpadů, pracujeme dál.

Odklon odpadů ze skládek, narovnání hierarchie nakládání s odpady a upřednostnění využití odpadů je základní podmínkou pro další kroky. Identifikovali jsme klíčová témata k řešení, na kterých v ČAObH pracujeme.

Podrobněji o nich uslyšíte v našem cyklu webinářů GREEN DEAL – hrozba, nebo příležitost?

Představí je Zdeněk Horsák, místopředseda výkonného výboru ČAObH a generální ředitel SUEZ CZ.

Přednášejících jsme se zeptali: Kdybyste měl stručně vyjádřit, co je GREEN DEAL, jaká by byla Vaše odpověď?

Zdeněk Horsák, SUEZ CZ: „Jednoznačně velká výzva!“

Radek Špicar, Svaz průmyslu a dopravy ČR: „GD je fakt, pro který ČR zvedla ruku. Teď musíme udělat vše pro to, aby naši konkurenceschopnost nezničil, nýbrž posílil.“

Miloš Kužvart, ČAObH: „Návrat k odpovědnému hospodaření se zdroji.“

A co si myslíte vy? Přijďte podiskutovat, začínáme 15. 6. v 9 hodin.

Více informací o jednotlivých řečnících zde.

WEBINÁŘE 2021: Je GREEN DEAL hrozba, anebo příležitost?

Zveme vás na jedinečný cyklus webinářů 15. 6. – 22. 6. – 29. 6. 2021 Co přináší a přinese GREEN DEAL českému průmyslu? A co přinese životnímu prostředí? Čistě pragmaticky se na green deal podíváme v cyklu webinářů nabitém informacemi, který připravila Česká asociace oběhového hospodářství. Cyklus sestává ze tří jedinečných on-line setkání. Potkat se […]

Green Deal, Webináře