Aktuality

27. 11. 2021

VET – auditní dotazník Zelené zadávání k revizi

Auditní dotazník

pro ověření vlastního environmentálního tvrzení dle normy ČSN EN ISO 14021 Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II)

a podle požadavků normy ČSN EN 15343 Plasty – Recyklované plasty – Sledovatelnost a posuzování shody při recyklaci plastů a stanovení obsahu recyklovaného materiálu

Aktuality