Aktuality

22. 1. 2021

Poděkování členům asociace za spolupráci v roce 2020

Dovolte mi, prosím, Vám poděkovat za spolupráci v roce 2020.

Rok 2020 byl poznamenán pandemií koronaviru, která v době, kdy se přijímá nová legislativa nakládání s odpady znamenala výrazný problém pro naše jednání v Parlamentu ČR i na ministerstvech. Většinou byla jednání on-line, doprovázená tisíci našich mailů a telefonátů..

I tak bylo několik let trvající úsilí České asociace oběhového hospodářství úspěšné. Asociací připravené pozměňovací návrhy jsme uplatňovali od fáze tzv. vnitřního připomínkového řízení na Ministerstvu životního prostředí, přes meziresortní připomínkové řízení až po projednávání v obou komorách Parlamentu České republiky.

Složitost projednávaných témat, spojená s jejich sociální citlivostí náš úkol předložené zákony upravit do podoby, která napomůže přechodu na oběhové hospodářství, dělal ještě komplikovanější. Ale ve výsledku celkem 80 % našich pozměňovacích návrhů bylo přijato.

Nyní probíhá legislativní fáze, kdy končí projednávání připravených prováděcích předpisů. Celkem jich bude šest a vzhledem k časovému zpoždění jejich publikace ve Sbírce zákonů budou vybaveny přechodnými obdobími, aby bylo možné se na ně kvalitně připravit. MŽP na svém webu poskytuje výklad, metodiku k poplatkům za ukládání odpadů na skládky od 1. ledna 2021.
Pro naši lepší komunikaci budete v roce 2021 jednou měsíčně informováni formou elektronického Newsletteru ČAObH o všem aktuálním z pohledu Asociace.

Počítáme s Vaší spoluprací, s podporou, a protože končící rok bývá také dobou předsevzetí do Nového roku, přejeme si, aby rok 2021 byl alespoň stejně tak úspěšný pro oběhové hospodářství, jako je končící rok 2020.

RNDr. Miloš Kužvart
Česká asociace oběhového hospodářství, z.s.

Aktuality