Aktuality

18. 12. 2020

Klastr Obaly má jasný cíl: udržitelný obal

Česká asociace oběhového hospodářství sdružila představitele klíčových odvětví k vytvoření skutečných podmínek pro oběhové hospodářství. Ti pracují v otevřených klastrech: Obaly, Stavebnictví, Energetika, to jsou zatím ty nejaktivnější. Zákon o odpadech a související právní předpisy, schválené (konečně!) s účinností již od ledna 2021 tvoří k této práci základní rámec. Ten je ale třeba doplnit konkrétními iniciativami. Například klastr Obaly má jasný cíl: propojit výrobce, EPR systém a recyklátory, upozornit regulátora na existující překážky a ty společně překonat a začít balit do udržitelných obalů, a to ve shodě všech aktérů napříč hodnotovým řetězcem. Chcete se zapojit?

Poslechněte si nový podcast Hledá se ne-obal z cyklu Mistři recyklace, ve kterém se na dálku ptala Kateřina Kodadová (SUEZ CZ) Vratislava Jandy (Nestlé) zde.

Aktuality