Aktuality

12. 12. 2020

VIZE 2024 ukázala před pěti lety směr oběhového hospodářství. Promítl se konečně do nových odpadových předpisů.

Praha 8. 12. 2020 – Platforma VIZE 2024 pod hlavičkou EMPRESS o.p.s. vyzvala na jaře 2015 odbornou i širokou veřejnost, zástupce podnikatelské i neziskové sféry: Zasaďme se o prosazení oběhového hospodářství v České republice. K tomu připojila konkrétní desatero kroků, které jsou pro to nezbytné, mimo jiné zvýšení ceny za skládkování odpadu jako jeden z předpokladů, aby se u nás začalo skutečně recyklovat. Desatero VIZE 2024 se z velké části promítlo do nových odpadových zákonů. Oběhové hospodářství ale potřebuje další podporu.

EMPRESS úzce spolupracuje s Českou asociací oběhového hospodářství (ČAObH) na dalším rozšíření a upevnění cirkulárních principů tak, aby se staly běžnou součástí uvažování všech hráčů od státní správy přes byznys až po běžného spotřebitele. Jak? Kromě praktické implementace také formou vzdělávání.

Za tím účelem připravila vzdělávací cyklus, který odstartovaly aktuální on-line webinářNOVÉ ODPADOVÉ PŘEDPISY: CO SE OD LEDNA 2021?Přijetí nového zákona o odpadech a souvisejících předpisů je dobrou zprávou pro životní prostředí a oběhové hospodářství. Přes snahy o odložení má platnost a účinnost od 1. 1. 2021. Zvyšování poplatků, změny v katalogu odpadů apod., to vše  je poměrně složitá problematika, kterou vás provedeme.Již se uskutečnil on-line webinář pro průmysl a podniky a čeká nás webinář pro obce. Oba jsou již naplněné, ale chystáme další. Budeme vás informovat.
Aktuality