Aktuality

28. 7. 2020

Dlouhodobě jsme skládkováním nefér vůči ochraně klimatu

Můžeme se vzdát uhelné energetiky, ale hnití bio složky skládkovaných odpadů vytváří obrovská kvanta skleníkových plynů. Dlouhodobě jsme tak skládkováním nefér vůči ochraně klimatu,“ říká bývalý ministr životního prostředí a dnes výkonný ředitel České asociace oběhového hospodářství RNDr. Miloš Kužvart.

Zkuste si tipnout, jaké procento odpadu vyprodukovaného v tuzemsku končí na skládkách bez dalšího využití. Deset, dvacet nebo dokonce třicet procent? Málokdo by hádal, že je to téměř padesát procent. Zbylých pětatřicet procent najde využití díky recyklaci (mnohdy mimo území EU) a jen sedmnáct procent je opětovně energeticky využito například na vytápění nebo výrobu elektřiny. Směrnice EU přitom už za pár let budou požadovat radikální změnu tohoto poměru. Bez dalších zařízení pro energetické využití odpadu, kterým se zkráceně říká ZEVO, to ale nepůjde.

celý článek najdete zde

Aktuality