Aktuality

12. 6. 2020

Projednávání nové odpadové legislativy dává důvod k optimismu

Druhé čtení vládních návrhů zákonů o odpadech, zákona o obalech, zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a tzv. Změnového zákona je příkladem, jak zákonodárci mohou velmi kladně přispět k vládou přeloženým návrhům.

Tuto středu na jednání Hospodářského výboru Sněmovny byly přijaty pozměňovací návrhy, které znamenají průlom na cestě k oběhovému hospodářství.

Výraznou většinou hlasujících členů Hospodářského výboru NAPŘÍČ POLITICKÝM SPEKTREM  byly podpořeny např. návrhy na zkrácení doby, po kterou by se dle vládního návrhu směly skládkovat využitelné složky odpadů. Konkrétně šlo o návrh poslance Petra Dolínka, aby místo roku 2030 byl schválen již rok 2028.

Stejně důležitou podporu získal návrh, aby změnou v navrženém Změnovém zákonu bylo podpořeno tzv. zelené zadávání zakázek ve veřejném sektoru. Tato změna současného platného Zákona o zadávání veřejných zakázek je skutečně průlomová, a velmi výrazně napomůže většímu odbytu výrobků z recyklovaných surovin.

Můžeme si jen přát, aby nejen ku prospěchu ochrany životního prostředí, ale i rozumného a efektivního nakládání se surovinami výše uvedené návrhy byly podpořeny i v rámci tzv. třetího čtení a byly přijaty Sněmovnou Parlamentu České republiky.

Miloš Kužvart,
ČAObH

Aktuality