Aktuality

13. 6. 2019

Odpadové hospodářství a vodárenské služby ve SMART City představeny na letošním veletrhu URBIS SMART CITY FAIR

Brněnský URBIS SMART CITY FAIR spojil 5. a 6. června to nejlepší z veletrhů a konferencí do jednoho, a dal tak vzniknout unikátní platformě pro sdílení informací o budoucnosti tzv. chytrých měst.

URBIS SMART CITY FAIR

Během dvoudenního programu se na URBISu setkali desítky zástupců z řad odborné veřejnosti a firemních lídrů v inovacích a vzájemně spolu sdíleli nápady, zkušenosti a příklady z praxe. Společně tak návštěvníkům veletrhu představili řešení, která umožňují koncepty SMART City uvést do reálného života. Celkem se veletrhu zúčastnilo kolem tisícovky návštěvníků, 65 firem a 50 měst.

Služby SUEZ Využití zdrojů a SUEZ Water v oblasti SMART City

Na konferenci přijali pozvání i zástupci skupiny SUEZ. Za SUEZ Využití zdrojů přednášel ředitel divize Čechy, pan Bc. Jakub Vach, za SUEZ Water obchodní ředitel, pan Ing. Ludvík Rutar. Společně přednášeli na téma SMART City služeb nabízených oběma společnostmi.

DIJON, PRVNÍ FRANCOUZSKÉ SMART CITY

Uvedeným příkladem z praxe bylo město Dijon. To získalo titul prvního francouzského chytrého města, které celkově zmodernizovalo a zefektivnilo své fungování právě za pomoci skupiny SUEZ a jejích služeb.

Ukázkou aplikace chytrých řešení v Dijonu byli účastníci semináře seznámeni s tím, jak probíhá optimalizace fungování měst se zcela zásadním důrazem na komfort občanů.

OVĚŘENÁ ŘEŠENÍ PRO SMART CITY

Mezi ověřená řešení, která pomůžou městům budoucnosti zefektivnit odpadové hospodářství se řadí svoz a evidence výsypů nádob pomocí RFID (radio frequency idenification) technologie či QR kódů, chytré nádoby hlídající vlastní naplněnost odpadem, chytré sběrné dvoru evidující data o provozu atd.

Co se vodárenství v chytrém městě týče, nabízí SUEZ chytré řešení například ve formě dálkových odečtů vodoměrů, které zákazníkům zajistí nejen dostatečné soukromí, ale je i včas upozorní na nadměrnou spotřebu vody a zajistí fakturaci na základě skutečného stavu spotřeby.

Příspěvky ostatních členů ČAObh

Ostatní prezentace členů ČAObh objasnily problematiku nakládání se směsným komunálním odpadem, využití bioplynových stanic, nakládání s opuštěnými autovraky a seznámili účastníky s moderními třídícími linkami na kovové odpady a linkami na třídění starého papíru.

Aktuality