Aktuality

7. 5. 2019

Odborný seminář „Cirkulární ekonomika – Jak na to?“

Dne 14. května 2019 se bude pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky konat seminář „Cirkulární ekonomika – Jak na to?“. Seminář organizuje Česká asociace oběhového hospodářství, z.s. ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky.

Co se na semináři dozvíte?

V prvním bloku semináře budeme věnovat možnostem další separace a využívání komunálního odpadu včetně stručného popisu energetického využití odpadu. Dále se zaměříme na recyklaci papíru a možnostmi jeho dalšího využití či s tím, co obnáší recyklace kovů a proč se jedná o důležitý prvek oběhového hospodářství.

Po společném networkingovém obědě bude seminář pokračovat blokem na téma recyklace plastů, pneumatik či skla. Přednášky zakončí téma baterií a akumulátorů jako zdrojů kritických surovin. Se seminářem se rozloučíme společnou panelovou diskuzí a následným závěrečným networkingem s občerstvením.

Kdo na semináři promluví?

Na semináři promluví mnoho odborníků ze sféry oběhového hospodářství. Těšit se v prvním bloku můžete například na Dipl. Ing. Zdeňka Horsáka, Ph.D., který jako generální ředitel SUEZ Využití zdrojů, a.s. promluví na téma „Oběhového hospodářství v praxi“, či na Ing. Rostislava Čápa z Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o., Ing. Jana Svátka, MPA z Pražských služeb, a.s. a Tomáše Voltra z EF-Group, a.s.

Na téma recyklace papíru budou přednášet pan Pavel Sádlo z ACCP a pan Ing. Mojmír Urbánek ze společnosti CIUR, a.s.

Blokem seminářů zaměřených na recyklaci kovů provedou posluchače pan Ing. Tomáš Mosler, Ph.D. a pan Mgr. Ivo Dubš ze společnosti DEMONTA Trade SE.

V sekci recyklace plastů si budete moci poslechnout pány Ing. Ondřeje Olivu ze společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. a Ing. Jiřího Hájka, MBA, kteří se zaměří ve svých přednáškách na speciální technologie zpracování plastů, a v sekci recyklace nejen pneumatik pana Ing. Jakuba Bělíka z RPG Recyckling.

Seminář uzavřou přednáškami na téma „Dobrá praxe při recyklaci skla“ pan Marek Novák, MBA a „Nakládání s použitými bateriemi v rámci cirkulární ekonomiky“ pan RNDr. Petr Kratochvíl.

Ze semináře přineseme podrobnou reportáž.

Aktuality