Aktuality

3. 10. 2016

Recyklaci odpadu v ČR brzdí skládkaři z ČAOH, nová asociace ČAObH chce naopak využití odpadu podpořit

Pondělí, 3. října 2016 — Praha, 23. června 2016 – Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) je nově zakládaným, vznikajícím uskupením (ustanovujícím se spolkem), u jehož zrodu stojí společnosti VEOLIA a SITA CZ spolu se zástupci akademické sféry (VŠCHT). Hlavním cílem sdružení je propagovat myšlenky oběhového hospodářství v České republice a bojovat proti skládkování využitelného odpadu.

Asociace ČAOH pod vedením Petra Havelky chce zakonzervovat stav zdejšího nakládání s odpadem tak, aby nadále končil primárně na skládkách nebo v zařízeních pro úpravu odpadů. Tyto technologie vydává ČAOH za recyklační, ale vyspělé státy je už vyzkoušely a zavrhly jako neefektivní. Nově založená asociace ČAObH chce prosazením zvýšení poplatku za skládkování bojovat za vytvoření podnikatelského prostředí pro budování technologií, které zajistí skutečnou recyklaci, nikoliv pouhou úpravu odpadů.

„Česko je premiantem v separaci, ale vytříděný odpad se často nerecykluje. Vinou nízkého poplatku za skládkování chybí v systému peníze pro moderní recyklační technologie a odpad končí nevyužitý na skládkách. Přičemž primární myšlenka oběhového hospodářství je odpad jako cennou surovinu znovu využít,“ říká Vladimír Kočí, děkan Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jeden ze zakládajících členů sdružení ČAObH.

Za hlavní motivační nástroj k tomu, aby 50 % komunálního odpadu nekončilo jako dosud na skládce, považuje ČAObH mj. vysoký poplatek za skládkování. Ten by do roku 2025 měl vzrůst minimálně na 1650 Kč za tunu využitelného odpadu uloženého na skládku.

„Kampaň skládkařské lobby pod vedením ČAOH je založena na lichém a populistickém argumentu, že vyšší poplatek za skládkování výrazně negativně dopadne na české rodiny. ČAOH ve svých kalkulacích účelově do výše poplatku přimíchává i část poplatku za svoz, která se skládkováním nemá nic společného,“ říká Zdeněk Horsák, generální ředitel SITA CZ, další ze zakladatelů ČAObH.

Dle dopadové studie MŽP je zvýšení poplatku za skládkování o 1350 Kč (tj. celkem na 1850 Kč) dodatečný náklad ve výši 3,01 % vůči příjmům občanů ČR s minimální mzdou (8500 Kč). Varovat před zvýšením poplatku za skládkování jako asociálním krokem je tak liché. Přičemž model výpočtu nepředpokládá, že by docházelo k vyššímu třídění, ke kterému reálně vysoký poplatek za skládkování motivuje. Ten, kdo třídí, se nemusí zvýšených poplatků obávat.

Poplatek za skládkování je v České republice extrémně nízký i v evropském kontextu. Zatímco průměr EU je na hranici 61 eur (1647 Kč) u nás je poplatek ve výši 18,5 eur (500 Kč).

„Poslední dobou se ve veřejné debatě objevují hlasy volající po spuštění linek na mechanicko-biologickou úpravu. Takzvané MBÚ však není recyklačním řešením, nýbrž jen úpravou odpadu pro další nakládání, zejména energetické využití či skládku. Navíc je zde riziko machinací s kategorizací výmětu, kde na skládku jde prakticky tentýž odpad, avšak již ne jako 20.03 (komunální odpad dle evropské klasifikace odpadů), nýbrž jako 19.12 (odpady po úpravě). Tento odpad však už tabulkově nevstupuje do oficiální statistiky v položce skládkování,“ varuje před MBÚ Milan Chromík, jednatel Veolia Vedlejší produkty ČR a spoluzakladatel ČAObH.

Pokud se ČR vydá cestou MBÚ, příp. mechanicko-fyzikální či jiné úpravy, reálně dle ČAObH hrozí, že tak bude v budoucnu i u nás končit na skládkách využitelný odpad v prakticky nezměněné, pouze překlasifikované podobě. Namísto úpravy odpadů je lepší motivovat veřejnost ke správné separaci odpadu a vytvořit podnikatelské prostředí pro budování efektivnějších recyklačních technologií – např. recyklaci konkrétních plastů, využití bioodpadu apod.

——————————————————————————-

Česká asociace oběhového hospodářství, z. s., (ČAObH) sdružuje české komerční i nekomerční subjekty, které spojuje především zájem o šetření primárních zdrojů a snižování negativních dopadů na životní prostředí či lidské zdraví. Řešení spatřuje obecně v prosazování principů oběhového hospodářství a konkrétně ve snižování množství nevyužitelných odpadů, které dnes masivně končí na skládkách. ČAObH chce na příkladech dobré praxe ukazovat, že odpad je zdrojem pro udržitelný rozvoj, nikoliv pro zisky skládkovacích společností.

ČAObH byla založena společnostmi SUEZ a Veolia, které jsou celosvětovými lídry v oblasti oběhového hospodářství, a Centrem environmentálních prohlášení, sdružující odborníky z vysokých škol, certifikačních organizací či výrobců. 

Tiskové zprávy