Aktuality

20. 7. 2015

Miloš Kužvart oblékl dres České asociace oběhového hospodářství (ČAObH)

Bývalý ministr životního prostředí RNDr. Miloš Kužvart se stal výkonným ředitelem České asociace oběhového hospodářství (ČAObH). Ta od svého vzniku podporuje všechny aspekty cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) a aktuálně vystupuje především na podporu recyklace a využití odpadů namísto ukládání odpadů na stále se rozšiřující české skládky.

Koho sdružuje ČAObH?
Česká asociace oběhového hospodářství, z. s., (ČAObH) spojila před dvěma roky české komerční i nekomerční subjekty v úsilí o šetření primárních zdrojů a snižování negativních dopadů na životní prostředí či lidské zdraví. Řešení spatřuje obecně v prosazování principů oběhového hospodářství a konkrétně ve snižování množství odpadů, které dnes masivně končí na skládkách. Na příkladech dobré praxe svých členů a dalších organizacích a obecně příkladů dobré praxe ukazuje, že odpad je zdrojem pro udržitelný rozvoj, nikoliv pro zisky skládkovacích společností.

Omezení jednorázových plastů a omezení skládkování jsou vítané impulzy  
Na toto téma vystoupil Miloš Kužvart poprvé veřejně v dresu ČAObH v debatě Hledám cestu z plastu, která se uskutečnila v Ostravě během konání festivalu Colours of Ostrava. Přitáhla velké množství převážně mladých lidí a protáhla se do večerních hodin. V debatě se mimo jiné diskutovalo o aktuálních snahách o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. ČAObH vítá tuto iniciativu. Plasty skutečně mohou být pro životní prostředí ohrožením, pokud budeme vyznávat filosofii spotřeby na jedno použití. Zároveň je však třeba říci, že se nemůžeme upnout a omezovat jen na zákazy. Je třeba podpořit  recyklaci a vytvořit v Česku podmínky pro zpracovatelský průmysl. A pro spotřebitele dostatek osvěty, aby měli možnost volby.  

ČAObH byla založena společnostmi SUEZ a Veolia, které jsou celosvětovými lídry v oblasti oběhového hospodářství, a Centrem environmentálních prohlášení, sdružující odborníky z vysokých škol, certifikačních organizací či výrobců. Aktuálně reprezentuje významné zástupce v oboru sběru a využití odpadů a průmyslu s celkovým obratem více než 11 miliard korun. Členové Asociace obsluhují 2,5 milionu obyvatel České republiky, v oblasti sběru a recyklace obalových odpadů 98 % obcí v České republice.  Více o členech asociace a další informace jsou k dispozici na webových stránkách Asociace (www.caobh.cz).

Aktuality, Tiskové zprávy ,