Tag Archives: Komtaminace prostředí

Kontaminace životního prostředí a oběhové hospodářství

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. „Kontaminace prostředí a živých organizmů různými chemickými látkami a jejich směsmi představuje vysoké a často dlouhodobé riziko pro lidské zdraví a přírodní prostředí. Je otázkou, zda je tato problematika v ČR dlouhodobě a koncepčně řešena a s jasně definovanými prioritami, zajištěním finančního krytí a vymezeným plánem realizace.“  Oběhové hospodářství často […]

Aktuality, Kontaminace prostředí