All posts by: bendova

About bendova

Má-li se obec chovat s péčí řádného hospodáře, měla by přenést na občana odpovídající výši nákladů za likvidaci odpadu

Sněmovna minulý týden projednala pozměňovací návrh k vládní novele o místních poplatcích. Navrhující poslanci různých koaličních stran se posunutím maximální možné výše poplatků za odpady snaží zohlednit inflaci, ceny energií i rostoucí skládkovací poplatek. Pokud vládní návrh zákona projde legislativním procesem, předpokládá se jeho účinnost od 1. ledna 2024. „Česká asociace oběhového hospodářství léta trvá […]

Aktuality

Příprava Vyhlášky o přechodu odpadní biomasy mimo režim odpadů

Oblast bioodpadů a nakládání s nimi je významná z mnoha důvodů environmentálních i ekonomických. Proto Česká asociace oběhového hospodářství připravuje svůj vlastní návrh vyhlášky, která k dnes již dokončované „Vyhlášce o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem“ (krátce „Vyhlášce TAP“) doplní tuto oblast. Ukládat bioodpady na skládky je jednak drahé pro původce (většinou […]

Aktuality

S Mirkem Topolánkem o cirkulární ekonomice

Dali jsme našemu podcastu nový název #ZACYKLENO a pozvali k povídání o cirkularitě Mirka Topolánka. Jak vidí taxonomii EU, proč tak dlouho trvá ukončit skládkování, co potřebuje recyklační průmysl a jak zoufale chybí dopadové studie přijímaných směrnic. Poslechněte si: https://bit.ly/3A62ZhZ. Natáčeli jsme v udržitelném prostoru Green Table v pražském Florentinu s Petrem Špičákem. „Je to návrat ke kořenům,“ shodli […]

Aktuality

EU zpoplatní emise z vytápění budov a silniční dopravy

Minulý týden byly v Bruselu schváleny nové regulace k dosažení cílů v oblasti ochrany klimatu. Nová opatření včetně zpoplatnění emisí z vytápění budov a ze silniční dopravy jsou dlouhodobě plánována s cílem zlepšit životní prostředí a snížit emise skleníkových plynů. Existují ekonomické dopady tohoto nového nařízení, jako je zdražení benzínu a nafty o zhruba tři koruny […]

Aktuality

TRENDY V OBLASTI VYUŽITÍ BIOPLYNOVÝCH STANIC

Díky souběhu snah odklánět bio odpady ze skládek a zvýšit soběstačnost v oblasti výroby plynných paliv dochází k rozvoji projektů BPS (jako doplnění aktivit podniků komunálních služeb ve městech, jako jsou Praha a Brno). EFG Rapotín BPS Dlouhodobě se BPS a biometanem zabývá skupina EFG, člen ČAObH. Společnost EFG Rapotín BPS byla založena v roce […]

Aktuality

Vyhláška MŽP o tuhých alternativních palivech

Návrh Vyhlášky MŽP, kterou se stanoví podmínky, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu a palivo z odpadní biomasy odpadem, je v meziresortním připomínkovém řízení. Stručně k historii vzniku návrhu: Po dvou pokusech z léta 2018 a z května 2022 máme kvalitní předlohu o devíti paragrafech, třech přílohách a s navrženou účinností od […]

Aktuality

FEAD PRESS RELEASE

Brussels, 17 February 2023 – Some stakeholders believe that mixed waste sorting systems prior to thermal treatment and disposal is the silver bullet that will allow the waste management sector to achieve the EU’s circular economy objectives. This is the result of a recent study published on 16 February 2023 , and reflected in some […]

Aktuality, Tiskové zprávy

Podcast Podnikej! – Cirkularita mezi námi

Podcast Podnikej! – buďte na české byznys scéně jako ryba ve vodě. Spolu se budeme zabývat podnikatelskými tématy, od trendové cirkulární ekonomiky, přes digitalizaci podniku, až po inovativní přístupy pro podnikání. Krátké podcasty jsou ideální pro poslech nejen na vaší cestě do práce, kdy se můžete inspirovat zkušenostmi od významných osobností z byznysu, vědecké a […]

Aktuality

Jedním z hlavních úkolů roku 2023 je připravit moderní Plán odpadového hospodářství ČR do roku 2040 – ČAObH se na jeho přípravě již nyní podílí

PDF 2022_Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2025 – 2040 návrh ČAObH Národní plán odpadového hospodářství je podkladem pro krajské plány. Nicméně je zjevné, že řadu kapacit či postupů má smysl plánovat pouze na národní úrovni a nikoli v územní rovině kraje. Proto by jednotlivá ustanovení a cíle národního plánu měla být vždy doprovázena […]

Aktuality

POSLECHNĚTE SI NÁS: PODCAST21

Kdo nemá podcast, jako by nebyl! A když máte možnost diskutovat se zajímavými lidmi a máte navíc potřebu nabourávat mediální zkratky, jakými jsou často k vašemu vzteku prezentována témata z vašeho oboru, pak je podcast ideální formát. A tak jsme se do toho pustili a vznikl PODCAST21. Nejprve jsme se věnovali recyklaci a natočili první díly v cyklu […]

Aktuality