All posts by: bendova

About bendova

Multipalivový kotel Veolia Přerov

Multipalivový kotel Veolia Přerov nahrazuje starý uhelný kotel, a umožní díky spolupráci např. se společnosti Ozo Ostrava omezit skládkování. Jde o zhruba dvoumiliardovou investici, podpořenou ze Státního fondu životního prostředí. Z pohledu možných střetů zájmů jde o příklad modernizace stávající zastaralé technologie, podpořené dotací ze Státního fondu životního prostředí. Spoluspalování biomasy také omezí skládkování, které […]

Aktuality

Přiznejme si, že potřebujeme Real Deal

Rozhovor výkonného ředitele ČAObH RNDr. Miloše Kužvarta v časopise Průmyslová ekologie. Evropa chce šetřit zdroje, regulace jdou vstříc cirkularitě, byť ne vždy je to pravidlem, nicméně chceme mít hospodaření oběhové. Páteří oběhového hospodářství je logicky průmysl, ten se ale ztrácí. Přispívá k odsunu průmyslu z Evropy i cirkulární legislativa? Pokud ano, jak? Páteří oběhového hospodářství je […]

Aktuality

AMPER SMART & CONNECTED WORLD

30. ročník 19. – 21. 3. 2024Výstaviště Brno Největší mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, zabezpečení a osvětlení v ČR a na Slovensku.  Veletrh AMPER se vzhledem ke komplexní prezentaci firem na nejvyšší úrovni v České republice a na Slovensku etabloval jako nejvýznamnější událost elektrotechnických odborníků pro projednávání technologické, obchodní, marketingové spolupráce, navázání nových kontaktů a zároveň nabízí nejnovější přehled všech trendů a inovací pro technicky zaměřené návštěvníky.  AMPER […]

Aktuality

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na cirkularitu v designu vozidel a o nakládání s vozidly s ukončenou životností

ČAObH má k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na cirkularitu v designu vozidel a o nakládání s vozidly s ukončenou životností, ke kapitole V. „použitá vozidla a jejich vývoz“ toto doplnění:  Cílem Nařízení musí být i  maximální omezení vývozu vozidel s ukončenou životností mimo země EU, protože zvláště v zemích třetího světa tato vozidla s velmi vysokými emisními […]

Aktuality

ČAOBH K návrhu Evropské komise směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech části, týkající se potravinových odpadů a textilních odpadů

Návrh Evropské komise směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech (části, týkající se potravinových odpadů a textilních odpadů): Je naprosto klíčové, aby Česká republika požadovala vše, co umožní naplnit všechny ambiciózní cíle v oblasti cirkulární ekonomiky. Jedním z předpokladů kromě stability právního prostředí je i požadavek ČAObH, aby MŽP v této fázi […]

Nezařazené

Petr Špičák: Třídit nestačí. Zatím jsme stále na startovní čáře

Oběhové hospodářství je často skloňováno především ve spojení s odpady a jejich využíváním. S novým předsedou výkonného výboru České asociace oběhového hospodářství (ČAObH) jsme si povídali o aktuálním stavu oběhového hospodářství u nás i v Evropě a o celkovém směřování ČAObH v krátkém i delším horizontu. Dalo by se o českém hospodářství říci, že je […]

Aktuality

Odpady a obce 2023 Hradec Králové 

„Dnes na  konferenci Odpady a obce 2023 Hradec Králové  v panelu „Dopady návrhu obalového nařízení (PPWR) na obalový a odpadový průmysl ČR“ výkonný ředitel České asociace oběhového hospodářství Miloš Kužvart  ve svých vyjádřeních  zdůraznil, že velké asociace, Svaz měst a obcí i další subjekty nepodporují PPWR z celé řady důvodů. Jde totiž o nehotový dokument, odkazující v […]

Aktuality

Konference Cirkulární ekonomika v praxi

Pokud se zajímáte o podpory z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), rádi Vás přivítáme na konci srpna na Konzultačním dni pro OP TAK, jeho předchůdce OP PIK a také vybrané komponenty Národního plánu obnovy. Konzultační den se bude konat v budově Petschkova paláce v ulici Politických vězňů v Praze a termín upřesníme na našich webových […]

Aktuality

Rozhovor s Milošem Kužvartem na TV A11 je venku!

Rozhovor s Milošem Kužvartem na #TVA11 je venku! Má smysl #recyklace za každou cenu? Může být novým řešením recyklace chemická? Je povinné #zálohování PET lahví a plechovek dobrým krokem? Co přináší regulace v oblasti cirkularity ze strany EU? Proč se nedělají dopadové studie klimatických opatření? Odkaz na rozhovor zde

Aktuality