Aktuality

8. 8. 2021

Waste to Energy 2021 – Energetické využití odpadu

12. ročník odborné konference

Waste to Energy 2021 – Energetické využití odpadu

23. a 24. 8. 2021, Clarion Congress Hotel Prague 

23. 8. pondělí

13.00     registrace

14.00     zahájení konference

14.10     PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

témata:

–         legislativa ČR (Nový zákon o odpadech, Nová odpadová vyhláška, …)
–         výhledy/směry evropské legislativy
–         taxonomie EU
–         regulace – IPPC, BAT, BREF
–         a další

zástupce, MŽP (o úvodní zdravici jsme požádali ministra)

Siegfried Scholz, prezident, ESWET (European Suppliers of WtE Technology

Miloš Kužvart, výkonný ředitel, ČAObH

Markus Gleis, Wissenschaftlicher Oberrat · Umweltbundesamt, Germany

Rudi Karpf, Independent Expert on flue gas cleaning Systems, Technical University Mittelhessen

Jan Havel, act Řanda Havel Legal

15.30     Coffee Break

16.00     PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, moderující: Vojtěch Doležal, SEWACO

témata:

–         dotační podpora státu a EU (Modernizační fond, Národní plán obnovy operační programy, …)

–         komerční zdroje financování projektů

–         a další

Ivo Marcin, ředitel Odboru strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, SFŽP

Pavel Beran, Energy Finance Director, Komerční banka

Jiří Jirásek, předseda představenstva, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

Blahoslav Němeček, EY

Mirek Spicar, spicar-consulting

PANELOVÁ DISKUSE k oběma blokům

přednášející z obou bloků plus:

Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace Odpadového hospodářství

a další

18.30 – 24.00, raut, víno, networking (hotelová restaurace)

24. 8. úterý

8.00       registrace

9.00       PANELOVÁ DISKUSE

témata:

–         ZEVO (Chotíkov, Malešice, Brno, Liberec) – provozní zkušenosti, investice, rekonstrukce

–         připravované projektové záměry ČR a zahraničí

zástupce, ZEVO Malešice

Pavel Bernát, ředitel, ZEVO Liberec

Karel Jelínek, ředitel, SAKO Brno

Pavel Drápela, ZEVO Chotíkov

Tomáš Drápela, prezident, Teplárenské sdružení

Václav Král, předseda představenstva, Teplárna České Budějovice (ZEVO Vráto)

zástupce, ČEZ, a. s.

10.40     Coffee Break

11.00     PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

témata:

–         technologie a technologické trendy

–         věda a výzkum

Peter Quicker, RWTH Aachen University Unit of Technology of Fuels

Werner Bauer, WtERT

Michal Kříž, Senior Manager, Velia Energie ČR, a. s.

Vladimír Ucekaj, EVECO Brno, s. r. o.

zástupce, MILLENIUM TECHNOLOGIES

zástupce, Mitsubishi Power Europe

zástupce, VALMET

a další

13.00     diskuse, závěr konference, společný oběd

Aktuality