Aktuality

2. 5. 2021

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví kritéria, při jejichž splnění přestává být tuhé alternativní palivo odpadem

Tímto návrhem se ČAObH snaží MŽP pomoci v obou jeho prioritách: aby se nepoužívalo na vstupní surovina pro tuhé alternativní palivo cokoli, co může zatížit svým energetickým využitím životní prostředí, ale ani druhý extrém: skládkaři budou pod záminkou, že se jim pár set tisíc tun TAP „nepovedlo“, se je snažit jako „neshodný výrobek“ skládkovat.

Aktuality