Aktuality

16. 2. 2021

Infekční odpady v ČR, krizová situace – žádost o schválení výjimky

K rukám předsedy Ústředního krizového štábu ČR Jana Hamáčka

V PRAZE 16. ÚNORA 2021

Vážený pane předsedo Ústředního krizového štábu,


situace při nakládání a odstranění infekčních odpadů z nemocnic je díky přetrvávající vysoce nadlimitní produkci kritická a již téměř neudržitelná. Obracíme se na Vás, protože chceme udržet bezpečné nakládání a odstranění infekčních odpadů v České republice, a předejít tak možnému riziku sekundární nákazy při neodborné manipulaci s tímto skokově narůstajícím nebezpečným odpadem. Aktuálně čelíme téměř dvojnásobnému objemu infekčních odpadů v porovnání s běžným obdobím před pandemií.

Situace je dlouhodobě vážná a blízko kolapsu. Současná infrastruktura pro nakládání a odstranění těchto odpadů narazila na svoje limity a v některých lokalitách ji překročila.

Infekční odpady se standardně pro bezpečnou eliminaci infekčnosti odstraňují termickou cestou
ve spalovnách nebezpečného odpadu za přísných enviromentálních podmínek pro nakládání, svoz i samotné odstranění. Vzhledem k enormnímu nárůstu množství těchto odpadů docházejí v celém sektoru kapacity jak personální, tak skladovací, a dostáváme se na hranici dodržování stanovených provozních řádů.

Od počátku krize pracujeme na plný výkon na hranici našich možností tak, abychom pomohli celou situaci zvládnout. V žádném případě nechceme nechat rizika spojená s nakládáním s infekčními odpady na nemocnicích, které teď veškeré své kapacity směřují ke zvládnutí aktuální krizové situace a mají ve svých areálech zcela zaplněné skladovací možnosti pro infekční odpady. V ČR prostě není dostatek kapacit.

Vážený pane předsedo, na základě našich zjištění a opatření jsme schopni současný nápor zvládnout a veškeré infekční odpady termicky a ekologicky odstranit, ale potřebujeme pomoc a podporu spočívající v prosazení a schválení následujících výjimek, které pomůžou řešit aktuálně vzniklou situaci:


1) V rámci krátkodobého shromažďování infekčních odpadů dočasně po dobu mimořádné situace, definované počtem více než 2 000 hospitalizovaných pacientů v nemocnicích, prodloužit dobu stanovenou pro spálení odpadů na 30 dní. (Stávající limit 72 hodin je již za hranou možností vybudované infrastruktury v ČR a již ho prakticky nelze dosáhnout).

2) Umožnit v areálech spaloven skladování infekčních odpadů ve velkoobjemových kontejnerech a zabezpečených plochách, které nejsou podle schválených provozních řádů primárně určeny pro infekční odpady po dobu 30 dní.

3) Při dlouhodobém shromažďování infekčních odpadů v klimatizovaných prostorách dočasně nevyžadovat dobu stanovenou pro spálení, tj. 30 dnů a prodloužit až na 90 dnů (prodloužení na 60 dní je již nedostatečné).

V krajním případě, pokud by ani výše uvedená opatření nebyla dostatečná a situace by v dalších měsících nadále eskalovala, bychom navrhovali využít kapacitní možnosti zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO), která nejsou primárně určená k odstraňování infekčních odpadu, a to na základě předchozího schválení MŽP.


Dovolte mi zopakovat, že uděláme vše pro to, aby infekční odpady byly i nadále odstraňovány bezpečně a bez jakýchkoliv dopadů na zdraví a životní prostředí.


V případě jakýchkoli otázek a upřesnění mne neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

RNDr. Miloš Kužvart
Česká asociace oběhového hospodářství, z.s.
Výkonný ředitel

Aktuality