Aktuality

19. 1. 2021

Vzniká důležitý dokument pro budoucí technologie ObH v EU

V současné době vrcholí konzultace ohledně jednoho ze zásadních dokumentů, kterým je Sustainable Investment Regulation (Taxanomy). Tento dokument významně ovlivní technologický rozvoj v oblastech odpadového a vodního hospodářství a směřování legislativních dokumentů a poskytování finančních zdrojů z EU.

V této souvislosti považuje ČAObH za nezbytné, abychom spojili své síly k prosazení zájmů ČR do finální podoby dokumentu. ČAObH již takto činí samostatně, ale také prostřednictvím evropské asociace FEAD.

Dovolujeme si z našeho expertního pohledu vymezit nejdůležitější oblasti:

1) Udržitelné a moderní odpadové a vodní hospodářství musí být vnímány jako aktivity, které mají zásadní přínos k přechodu k oběhovému hospodářství a měly by být takto i podporovány a jejich zástupci přizváni k tvorbě příslušné národní strategie (článek 13)

2) Anaerobní digesce využitelné pro čistírenské kaly a biologické odpady se musí stát nedílnou součástí technologického mixu na využití této široké skupiny odpadů. Měla by být podporována nejen výstavba provozů, ale také využití výstupů z technologie, a to příslušná energie a digestát (fugát)
(Příloha I, čl. 5.6 a 5.7.)

3) Jako materiálové využití by měly být klasifikovány odpady z třídících zařízení nebo ze zařízení na předúpravu odpadů, které splňují předpoklady pro reálné využití a dále také vytříděné odpady pro úpravu na certifikované alternativní palivo do zařízení na výrobu tepla (Příloha I, čl. 5.9.)

4) Chemické recyklace nemůže být vnímána jako náhrada materiálového využití plastů, ale soubor technologií a technik, které umožní zhodnocení skupiny plastů, které nelze jinak využít. V každém případě však by měla být chemická recyklace s příslušnými certifikovanými výstupy zahrnuta do podporovaných technologií (Příloha I, čl. 3.16)

V Praze dne 18. ledna 2021

Aktuality