Aktuality

2. 10. 2020

Setkání ČAObH a SFŽP

Dne 1. 10. 2020 se na pozvání ředitele Odboru odpadového hospodářství Státního fondu životního prostředí Ing. Tomáše Prokopa uskutečnilo jednání zástupců České asociace oběhového hospodářství, z.s., – Miloše Kužvarta, výkonné ředitele ČAObH a zástupce jednoho ze zakládajících členů ČAObH, společnosti VEOLIA, kterou zastupoval Ing Michal Stieber, výkonný  ředitel spol.  Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.

Spolu s ředitelem T. Prokopem se jednání za SFŽP účastnil i Ing. Jaromír Manhart, projektový manažer odpadového hospodářství SFŽP.

Tématem jednání byla příprava nových operačních programů SFŽP pro příští období, kdy na základě nyní přijímané legislativy je nezbytné v rámci přijaté strategie SFŽP a za pomoci již Sněmovnou schváleného  tzv. zeleného zadávání veřejných zakázek podpořit projekty, které povedou k větší poptávce po výrobcích z recyklovaných materiálů.

Prioritou bude podpora výrobků z recyklovaných plastů, půjde např. o kompostéry, o kontejnery a další výrobky převážně pro stavebnictví včetně  střešní krytiny, žlabů, plotovek či obecně městského mobiliáře. Takto vypsané projekty povedou zadavatele k požadavkům výběrových řízení, aby alespoň část či celá poptávaná dodávka byla z části či úplně z recyklovaných plastů.

Tento postup vychází z dlouhodobě kritizované situace, kdy v České republice díky minimální poptávce po výrobcích z recyklovaných plastů nejsou prakticky žádné moderní kapacity na třídění a úpravu plastových odpadů.

Projednání tohoto záměru s ČAObH přišlo v pravou chvíli. Mezi členy ČAObH jsou společnosti či asociace, které se zabývají širokou škálou materiálové recyklace. Proto požadované informace, jak např. ověřit podíl recyklovaného materiálu ve výrobku, jaké okruhy výrobků zahrnout do připravovaných nových výzev SFŽP, jak formulovat požadovaná tzv. Prohlášení o shodě bude možné SFŽP dodat v přijatelném čase.

První výzvy nových programů jsou naplánovány již na první pololetí roku 2021.

Miloš Kužvart

Aktuality