Aktuality

25. 8. 2020

Co FEAD navrhuje pro lepší využití stavebních odpadů?

Stavby a stavební výrobky vyžadují značné množství energie a surovin, a proto by se EU měla věnovat především těmto oblastem:

1) Posílení nakládání s odpady ze stavebních prací – demolice – renovace: Stavební výrobky musí být navrženy, vyrobeny a používány způsobem, který zajišťuje udržitelné využívání přírodních zdrojů a podporuje recyklaci a / nebo opětovné použití částí nebo materiálů při současném užívání zohlednit důraz na udržitelnost stavebních výrobků. Tento řetězec je propojen s činnostmi v oblasti nakládání s odpady.

2) Podpora používání recyklátů: Povinný recyklovaný obsah je nástrojem, který zintenzivňuje používání recyklátů, a zejména v řadě stavebních výrobků, zejména u plastových trubek a inertních materiálů, by měl být upřednostňován povinný recyklovaný obsah.

3) Lepší informace o materiálech: Vyšší důvěra v kvalitu recyklátů vyžaduje lepší informace o složení materiálů používaných ve stavebních výrobcích, standardizaci druhotných surovin a sdílení informací mezi všemi příslušnými zúčastněnými stranami.

4) Stanovení strategií integrovaného nakládání s odpady: Mělo by být podporováno systematičtější využívání recyklovaných materiálů ve stavebních výrobcích a v uzavřených cyklech.

5) Vyřešení cenové nekonkurenceschopnosti recyklátů: Činnosti a použití materiálů s nízkým energetickým dopadem, zejména druhotných surovin, by měly být na trhu EU pozitivně oceněny v porovnání s výrobky s energeticky náročnější stopou.

6) Poplatky: Členské státy nebo regiony mohou zvážit poskytnutí cenových pobídek k používání recyklovaných materiálů pro stavební výrobky, pokud přinášejí požadované výhody pro životní prostředí.

7) Jasná kritéria odpad-výrobek: Definice přesných, jasných a harmonizovaných kritérií pro hranici kategorie odpadu na úrovni EU by podpořila výrobu druhotných surovin a podpořila by ty, kteří investují do vysoce kvalitních recyklovaných stavebních výrobků.

8) Zelené veřejné zakázky: Úřady na všech úrovních mohou poskytovat pobídky k podpoře používání recyklovaných materiálů pro stavební výrobky používané ve veřejných budovách.

9) Izolační a výplňový materiál ovlivňující tok plastových odpadů: Použití těchto izolačních materiálů recyklační společnosti uvedly jako důležitou překážku recyklace. Tento materiál nelze odstranit ani třídit a má rušivý účinek na konečnou vysoce kvalitní recyklaci plastových (PVC) surovin. Použití výplňových materiálů během instalace profilů představuje další překážku recyklace. Zásady ekodesignu by proto neměly jít na úkor požadavků na energii / izolaci stavebních výrobků.

10) Energetická účinnost: Zaměření na energetickou účinnost stavebních výrobků je rovněž významné, a to s využitím schématu minimálních norem energetické náročnosti výrobního procesu. To by mělo umožnit investice do energie z obnovitelných zdrojů také v odvětví energetického využití odpadů.

Zdroj: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12458-Review-of-the-Construction-Products-Regulation

Aktuality