Aktuality

4. 5. 2020

Miloš Kužvart: „Podpora dražšího skládkování je jen začátek“

Výbor pro životní prostředí  Sněmovny se  podrobně zabýval všemi pozměňovacími návrhy. Jsem upřímně rád, že návrhy, které byly v příkrém rozporu s principy oběhového hospodářství, nebyly  přijaty.

Považuji však svým způsobem za škodu, že již nyní, při projednávání dne 29. 4. 2020,  nebyly podpořeny návrhy poslanců, kteří navrhovali dřívější povinné využívání bioodpadů. Ty zatím i nadále mohou  směřovat na skládky (až do roku 2030)  a při svém hnití budou vytvářet spousty skleníkových plynů.

Tento zákon bude platit, doufejme, řadu let  (ten současný je platný již 19 let)  a proto je škoda, že nebyl podpořen návrh, zařadit do v příloze uváděných  technologií tzv. chemickou recyklaci plastů.  Přitom to je cesta budoucího využívání znečištěných  plastových odpadů z různých materiálů, která se vyhýbá tomu nejjednoduššímu: spálit je.

A také je škoda, že nebyl přijat poslanecký návrh vázat účelově ve Státním fondu životního prostředí jeho příjmy z oblasti odpadů, které by pak ze zákona bylo závazné  využívat jen na financování  modernizace technologií odpadového hospodářství.

A na závěr si neodpustím povzdech, že zatím – i přes řadu obdobných návrhů poslankyň a poslanců – nebyl vydán signál o zkrácení „hodů“  skládkovací lobby, zatím navrhovaný až do roku 2030.

Zákonodárcům za jejich úsilí patří upřímný dík, jsme zatím jen v „poločase“ náročného  jednání…

Miloš Kužvart
ČAObH

Aktuality