Aktuality

19. 3. 2020

Pokyny pro nakládání s infekčními odpady

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19

V reakci na dotazy a doporučení ČAObH a dalších zainteresovaných stran vydal Státní zdravotní ústav doporučení v souvislosti s nakládáním s infekčními a potenciálně infekčními odpady od občanů, z nemocnic i z podniků. Jak bychom tedy měli nakládat například s rouškami? Obecně lze odpad odložit pouze do směsného komunálního odpadu, avšak za zpřísněných podmínek. Je nutné zásadně dávat zejména roušky či papírové kapesníky do silných, popřípadě zdvojených plastových pytlů, ty pevně zavázat a následně odložit do černé popelnice na směsný komunální odpad.

Uvedený odpad je definován jako nebezpečný a pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, je stanoveno, že musí být vybaveni vhodnými OOP, včetně ochranných brýlí a roušek. Z tohoto důvodu nadále apelujeme na státní orgány, aby kromě pracovníků ve zdravotnictví a dalších zahrnuli do skupin pro prioritní vybavování těmito ochrannými prostředky také pracovníci nakládající s odpady.

Dokument, který upravuje také pravidla nakládání s odpady ze strany pracovníků ve zdravotnictví či odpadových společnostech, naleznete na stránkách SZÚ zde.

Dopis ČAOBH krizovému štábu – COVID-19

Aktuality