Aktuality

18. 3. 2020

Odsun zákazu skládkování na rok 2030 si nemůžeme dovolit. Je to hazard s budoucností.

Možnost ukončit skládkování využitelného odpadu rokem 2024 byla promarněna, odsun až na rok 2030 je však příliš velkým ústupkem ve prospěch skládkovací lobby. Rok 2027 je splnitelný i pro města a obce, pokud se začne smysluplně konat.

Od roku 2014, kdy byla poslaneckým návrhem úprava platného zákona o odpadech přijata, bylo na úrovni municipalit uděláno velmi málo. Obce nebyly ekonomicky motivovány, aby hledaly jiná řešení než skládkování.

Ze strany státu nebyl učiněn ani pokus začít navyšovat už tehdy směšný skládkovací poplatek 500 Kč/t. Pokud by se rokem 2015 začalo navyšovat každý rok o částku 100 Kč, mohli jsme letos mít skládkovací poplatek na úrovni 1100 Kč/t a být výrazně blíž k západoevropským standardům.

To, že se stále v platné legislativě drží rok 2024, je špatné, neboť kvůli výše popsané nečinnosti a administrativní náročnosti povolovacích procesů (proces EIA, územní řízení, stavební řízení) se za zbývající necelé 4 roky nikomu nepodaří postavit potřebné třídící, úpravárenské a recyklační provozy.  Proto navrhovat na jaře 2020 návrat k roku 2024 tentokrát skutečně vystaví municipální sféru nesplnitelným požadavkům.

Na druhou stranu rok 2030 znamená ze strany předkladatele příliš velkorysý ústupek skládkovací lobby, kdy na semináři poslankyně Krutákové a iniciativy  Rec Help bylo oznámeno zastánci prodloužení skládkování, že k roku 2030 je pro ně přijatelné navýšení skládkovacího poplatku na výši 1 100 Kč jako maximum(!). Máme tedy dalších 10 let ukládat odpady do krajiny na přeplněné skládky? Máme nadále ignorovat recyklaci a další možnosti využití odpadů, včetně energetického využití? Je to hazard s životním prostředím a v konečném důsledku i surovinovou a energetickou bezpečností státu.

Proto doporučujeme stanovit reálný termín zákazu skládkování využitelných složek odpadů na kompromisní rok 2027, ostatně toto datum rezonovalo na veřejných prezentacích MŽP již v letech 2017 – 2019, když byla otázka roku 2024 byla diskutována. Ještě před dvěma lety se rok 2027 označoval jako splnitelný, jako jakési přechodné období pro města a obce.

Miloš Kužvart, výkonný ředitel ČAObH

Aktuality