Aktuality

17. 7. 2019

Stanovisko České asociace oběhového hospodářství, z.s., k návrhu zavedení zálohování PET lahví

Stanovisko ČAObH k návrhu zavedení zálohování PET lahví

Dle studie INCIEN a EUNOMIA by zálohování PET lahví vedlo k výrazně vyšším nákladům sběru nápojových obalů, než jaké jsou nyní,  a zároveň, pokud by došlo k narušení současného systému tříděného sběru, mohlo by dokonce působit proti dosažení cílů navýšení separace a recyklace plastů. Zmíněné studie bohužel nijak neanalyzují dopady zavedení záloh na tento systém tříděného sběru.

V každém případě pro obce a jimi zavedené systémy separovaného sběru, jakož i odpadové firmy, by zavedení záloh na nápojové PET lahve znamenalo nutnou revizi stávajícího systému třídění jak z technického, tak i ekonomického pohledu. Záměr proto samostatně nelze podpořit bez toho, aby byla zpracována komplexní analýza nejen funkce zálohového systému, ale i souvisejících nutných technických a ekonomických změn v systému třídění, včetně jejich ekonomických dopadů na obce a nutných technických opatření k tomu, aby se zvýšila účinnost využívání surovin.

Aktuality