Aktuality

3. 7. 2019

Přihlašování do kurzu Oběhového hospodářství VŠCHT Praha stále běží

VŠCHT Praha a INCIEN spouští třetí ročník kurzu celoživotního vzdělávání Oběhového hospodářství. Odbornými partnery kurzu jsou SUEZ Využití zdrojů a.s., Asociace oběhového hospodářství a Veolia Česká republika, a.s.

Více než 60 odborných přednášek

Kurz přináší účastníkům nejnovější informace z oblasti oběhového hospodářství v rámci obsahu více než 60 přednášek. V průběhu kurzu se účastnící také zúčastní exkurze do ústřední čistírny odpadních vod v Praze či do zařízení na energetické využití odpadů a do energeticky šetrné a inovativní budovy Corso Court. Součástí kurzu je také dvoudenní exkurze na jižní Moravu, kde se mohou účastníci těšit například na návštěvu recyklační linky na odpadní plasty, třídící linku či bioplynovou stanici. V rámci výuky se vystřídá více než 35 lektorů, renomovaných akademiků či profesionálů z praxe jako například generální ředitel SUEZ Využití zdrojů Zdeněk Horsák.

Brzy začínáme

Třetí ročník začíná v září 2019 a končí v květnu následujícího roku. Celkem kurz nabídne 11 pátečních celodenních výukových bloků a je zakončený certifikátem o absolvování.

Kurz klade velký důraz na propojení teoretických a praktických znalostí, a proto v průběhu kurzu budou mít účastníci příležitost ověřit si své nově nabyté znalosti v rámci práce na vlastních projektech. Nové informace a zkušenosti mohou aplikovat v rámci svého byznysu nebo využít jako inspiraci při realizování svých nápadů.

Odborným garantem kurzu je docent Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha a přední český expert na metodu posuzování životního cyklu – LCA. Třetí ročník kurzu proběhne pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Přihlášky na kurz

Praktické informace o kurzu a registraci naleznete na stránkách kurzu. Přihlašovat se můžete do 31. 7. 2019 nebo do naplnění kapacity kurzu.

Aktuality