Aktuality

13. 6. 2019

Jean-Marc Boursier, prezident FEAD, vystoupil na konferenci Odpady a obce v Hradci Králové

Prezident FEAD a COO skupiny SUEZ Jean-Marc Boursier vystoupil na konferenci Odpady a obce 2019 v Hradci Králové a přednášel na téma důležitosti oběhového hospodářství pro budoucí rozvoj českého průmyslu a společnosti.

Konference Odpady a obce

Konferenci Odpady a obce pořádá společnost EKO-KOM zajišťující celorepublikový systém třídění a recyklace obalových odpadů v České republice.

Konference je tradičním místem pro setkávání odborníků z oblasti odpadového hospodářství a tvoří tak významnou platformu pro sdílení a získávání nových zkušeností a znalostí.

JEAN-MARC BOURSIER A JEHO PŘÍSPĚVEK DO DEBATY O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

Jean-Marc Boursier vystoupil na konferenci Odpady a obce s příspěvkem na téma oběhového hospodářství. Jako odborník s evropským nadhledem okomentoval plán na oddálení omezení skládkování do roku 2030 a zároveň se otevřeně postavil za omezení skládkování v České republice již v roce 2024. Během svého výstupu nezapomněl zmínit pozitivní příklady omezení skládkování z jiných evropských zemích. Rovněž ale upozornil na nebezpečí odklonění společnosti od skládkování k pouze jedné náhradní alternativě zpracování odpadů. Jako příklady byly zmíněny například problémy s přílišným zaměřením na mikrobiologickou úpravu odpadů (MBÚ) v Polsku či výrobu paliv z odpadů (TAP) ve Velké Británii.

A JAK BYCHOM MĚLI PODLE PANA BOURSIERA DOCÍLIT ÚSPĚŠNÉHO OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ?

Zaprvé bychom měli společně posílit úsilí v boji s omezením skládkování a neztrácet jeho odkládáním už tak vzácný čas, který na této planetě máme. Z pohledu pana Boursiera tento přístup dluží dnešní generace, včetně něj samotného, svým dětem a jejich budoucnosti.

Dále bychom měli společně vytvořit silnější poptávku na trhu recyklace a zaměřit se na udržitelnou obnovu energií.

V neposlední řadě zdůraznil pan Boursier důležitost nalezení využití pro tzv. zbytkový odpad. Zbytkový odpad, známý též jako směsný komunální odpad, tvoří totiž pouze takové části odpadu, které již nelze dále využít.

Setkání na ministerstvu průmyslu a obchodu

Po přednášce na konferenci v Hradci Králové se pan Boursier přesunul do Prahy, kde se setkal s ministrem průmyslu a obchodu Doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA a ředitelkou Odboru průmyslové ekologie Ing. Pavlínou Kulhánkovou. Společně debatovali o oběhovém hospodářství a plánech na omezení skládkování v České republice.

Aktuality