Aktuality

11. 6. 2019

Prezident FEAD, Jean-Marc Boursier, vystoupí na konferenci Odpady a obce v Hradci Králové

Na konferenci Odpady a obce v Hradi Králové, která se koná 12. června 2019, vystoupí COO skupiny SUEZ Jean-Marc Boursier s příspěvkem komentujícím plánované omezení skládkování v České republice.

Konference Odpady a obce

Na konferenci přijíždí Jean-Marc Boursier rovněž na pozvání ČAObh jako prezident společnosti FEAD, tj. European Federation of Waste Management and Environmental Services. Jako mezinárodní odborník bude komentovat plánované omezení skládkování v České republice a poskytne cenné zkušenosti z úrovně Evropské unie.

Česká republika se momentálně nachází na rozcestí budoucnosti skládkování v České republice a hrozí, že se dočká dalšího odkladu omezení skládkování z původního roku 2024 na rok 2030. Evropské zkušenosti, které na konferenci zdůrazní i pan Boursier, ale ukazují, že radikální omezení skládkování je skutečně tím prvním a nezbytným krokem pro vstup do nové éry zpracování odpadů. Evropské země, které skládkování výrazně omezily, např. znevýhodněním skládkování oproti ostatním způsobům odstraňování odpadů, ale současně varují před upínáním se na pouze jednu náhradní technologii. Zaměření veškerého úsilí na mikrobiologickou úpravu odpadů (MBÚ) se neosvědčilo např. v Polsku, samostatný důraz na výrobu paliv z odpadů (TAP) se naopak nevyplatil Velké Británii.

Setkání s ministrem průmyslu a obchodu Doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA a ředitelkou Odboru průmyslové ekologie Ing. Pavlínou Kulhánkovou

Při návštěvě České republiky se pan Boursier dále setká i s ministrem průmyslu a obchodu panem Havlíčkem a ředitelkou Odboru průmyslové ekologie paní Kulhánkovou. Společně budou hovořit o tématu a problematice oběhového hospodářství v České republice, přičemž pan Boursier do debaty opět vnese náhled celoevropského odborníka s cennými zahraničními zkušenostmi.

Aktuality