Aktuality

9. 5. 2019

Odborná exkurze do recyklačních zařízení skupin SUEZ a Plastic Union

Členové ČAObh pozvali do recyklačních závodů společnosti SUEZ Využití zdrojů v Němčicích nad Hanou a společnosti Plastic Union v Hranicích na Moravě vzácnou návštěvu z řad poslanců, novinářů a odborné veřejnosti.

SUEZ Využití zdrojů, Němčice nad Hanou

V recyklačním zařízení SUEZ v Němčicích nad Hanou se návštěvníci zúčastnili komentované prohlídky provozu a poslechli si prezentaci aktivit skupiny SUEZ s následnou diskuzí na téma odpadů v oběhovém hospodářství.

Plastic Union, Hranice na Moravě

V recyklačním zařízení Plastic Union si mohli návštěvníci i zde prohlédnout provoz s doprovodným komentářem a poslechnout prezentaci aktivit skupiny Plastic Union. Následně mohli s odborníky diskutovat nad tématem recyklace plastových komunálních odpadů.

Aktuality