Aktuality

21. 2. 2018

Přerov bude získávat teplo ekologickým zpracováním odpadu

Město Přerov se připravuje na změnu systému nakládání se směsným komunálním odpadem, který od roku 2024 už nebude možné bez úpravy ukládat na skládky. Skupina Veolia, která se zabývá výrobou a dodávkami tepla i nakládáním s odpady, nabídla městu energetickou cestu. Spolupráci potvrdili v Přerově zástupci města a firmy formou memoranda. Efektivní využití upraveného odpadu pomůže částečně nahradit uhlí, sníží množství vypouštěných emisí do ovzduší a zabrání nekontrolovatelnému růstu plateb pro obyvatele.

Obyvatelé Přerova vyprodukují ročně zhruba 13 300 tun komunálního odpadu. Celosvětovým trendem je odpady v co největší míře využít jako cennou surovinu. V souladu s tímto trendem a českou i evropskou legislativou se představitelé města Přerova a skupiny Veolia dohodli, že společně začnou pracovat na vybudování moderního systému třídění, zpracování a využití odpadů ve prospěch obyvatel regionu.
 
 „Na našich teplárenských zařízeních probíhá rozsáhlá modernizace a ekologizace, kterou bychom rádi přizpůsobili aktuálním potřebám regionu. Umíme šetrně k životnímu prostředí vyrobit teplo a elektřinu i z vytříděného a zpracovaného komunálního odpadu, a městu tak nabízíme efektivní řešení,“ řekl Josef Novák, generální ředitel Veolia Energie ČR a člen představenstva skupiny VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA.
 
„Chceme být připraveni na zákaz skládkování komunálního odpadu, který začne platit od roku 2024. Sami nezvládneme vybudovat nezbytné technologie. Spojení s Veolií dává smysl, mělo by zabránit nekontrolovanému a skokovému růstu plateb za teplo i poplatků za komunální odpad,“ uvedl náměstek primátora města Přerova Petr Měřínský. Je to důležitý strategický krok pro město. Věřím, že do konce roku společně najdeme konkrétní optimální řešení, dodal Vladimír Puchalský, primátor Přerova.
 
Naším úkolem bude navrhnout nejvhodnější technologii pro vytřídění materiálově využitelných a recyklovatelných složek a přípravu TAP ze zbytkové části nerecyklovatelných vytříděných komunálních odpadů z Přerovska. Technologie by mohla a měla být společná pro více měst, tak jak je běžné například v Rakousku, Francii nebo Německu,“ uvedl Milan Chromík, ředitel skupiny Veolia Využití odpadů ČR. K projektu se budou moci přidat i další města a obce či podnikatelské subjekty, což by mohlo přinést vyšší efektivitu projektu.
 
Memorandum schválilo zastupitelstvo města 22. 1. 2018. Po podpisu vzniknou pracovní skupiny za účasti expertů, které budou společně hledat nejvhodnější řešení a technologie ve prospěch obyvatel regionu. Finálním výstupem bude společné stanovisko, které shrne závěry a možnosti další spolupráce mezi smluvními stranami.
 
Přejít na tiskovou zprávu

Zdroj: www.veolia.cz 

Využití odpadu