Aktuality

12. 10. 2017

Setkání platformy Vize 2024 proběhne 18. 10. 2017 v Mladé Boleslavi

VIZE2024 přispěla od svého založení k odborné i širší diskusi na téma oběhového hospodářství. Další setkání, které se uskuteční 18. 10. 2024 v Mladé Boleslavi, otevře diskusi na otázky: Jak jsme se posunuli v konkrétních krocích? V jakých tématech je třeba nyní oběhové hospodářství podpořit? 

Setkání RESTART VIZE 2024 se koná v Mladé Boleslavi v areálu ŠKODA AUTO a.s., která přistoupila k České asociaci oběhového hospodářství, je důležitým zástupcem průmyslu a stakeholderem v procesu implementace principů oběhového hospodářství. Účastníky na své domácí půdě přivítá nás a s projekty oběhového hospodářství seznámí Bc. Lenka Bočková, DiS. PPU – Ekologie a pracovní ochrana, ŠKODA AUTO a.s. Chybět nebude ani komentovaná prohlídka místního provozu. 

Setkání se zúčastní diskutující z původního setkání v roce 2015 Mgr. Jaromír Manhart (MŽP), Ing. Pavlína Kulhánková (MPO), paní Monika Ruprichová (LEGO) a další, na jejichž příspěvky do diskuse se velice těšíme.

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák se bude ve své prezentaci zabývat tématem surovinové bezpečnosti. „Je potěšitelné, že téma oběhového hospodářství se začíná konkretizovat a v diskusích se spojuje s otázkou surovinové bezpečnosti. V tom vidím hlavní posun, kterého jsme dosáhli za dva roky od prvního setkání VIZE 2024“.  

Zájemci o účast se mohou registrovat na e-mailu: vize2024@enviros.cz

Aktuality