Aktuality

1. 10. 2017

Kapacita kurzu Oběhové hospodářství byla vzhledem k velkému zájmu navýšena. Jak probíhala zářijová výuka?

V září proběhly první dva přednáškové bloky kurzu Oběhové hospodářství na VŠCHT v Praze. Vzhledem k vysokému zájmu byla kapacita kurzu navýšena. Kurz studuje 22 studentů.

Kurz zahájili představitelé organizací, které se podílí na přípravě a realizaci kurzu: doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., děkan VŠCHT v Praze, Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., generální ředitel společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s., oba dva mimojiné zakládající členové České asocice oběhového hospodářství, a Ing. Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky.

Tématem prvního bloku bylo seznámení se základními principy oběhového hospodářství a posuzování životního cyklu – LCA.

„Ve svých dvou přednáškách v rámci prvního bloku kurzu jsem účastníkům vysvětlil, co vede lidskou společnost k potřebě přehodnotit svůj „lineární“ způsob hospodaření a začít se věnovat rozvoji hospodaření oběhového, cirkulárního a představil jim metodu posuzování životního cyklu – LCA, která jakožto hlavní analytický nástroj hodnocení environmentálních dopadů produktů a lidských činností položila teoretické základy oběhovému hospodářství,“ uvedl první přednášející doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

Druhý zářijový blok se nesl v duchu ochrany životního prostředí, mezinárodních úmluv a legislativy. Přednášky prof. RNDr. Ivana Holoubka, CSc., z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí se zaměřily na nástroje v oblasti prosazování zájmů ochrany životního prostředí. Za Ministerstvo životního prostředí vystoupil Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. Následovala prezentace Ing. Pavlína Kulhánkové, ředitelky odboru průmyslové ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu, která upozornila na potřebu definice druhotné suroviny a její zakotvení do nového odpadového zákona.

Účastníky čeká ještě na 60 přednášek renomovaných akademiků a odborníků z praxe, včetně dvoudenní exkurze na Jižní Moravu. Do kurzu oběhového hospodářství se zapsala také Lenka Hacubová, jednatelka společnosti POTEX s.r.o., která kurz hodnotí kladně: „Naše společnost POTEX s.r.o. se zabývá sběrem nepotřebného textilu prostřednictvím kontejnerů, které jsou umístěny v Praze a jejím blízkém okolí. Snažíme se alespoň našimi dostupnými prostředky odklonit oděvy z odpadového toku. V budoucnu bychom chtěli zpracovávat a recyklovat většinu tohoto materiálu na území ČR v rámci cirkulární ekonomiky. Kurz mě a moji kolegyni oslovil v naprosto správnou chvíli, věřím, že rozšíříme svoje dosavadní znalosti a dozvíme se mnoho nového. Již nyní získáváme báječné profesní i osobní kontakty a jsme pyšné, že z našeho oboru právě my dvě jsme na kurzu první.“

Kurz si klade za cíl vytvořit novou generaci manažerů, leadrů a občanů, kteří se budou schopni efektivně orientovat a využít nových možností, které koncept oběhového hospodářství nabízí. Více informací na https://cv.vscht.cz/kurzy-cv/obehove-hospodarstvi 

Aktuality